Tax Alert: Zapowiedź wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT

Zapowiedź wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT

17 czerwca br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia koncepcji wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT. Zgodnie z zapowiedzią podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o obrotach do 50 mln zł, spełniający określone warunki, nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego do momentu wypłaty zysków na rzecz swoich wspólników.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Główne założenia

Rozwiązanie znane jako tzw. estoński CIT polega w założeniu na braku obowiązku odprowadzania przez podatników CIT podatku od wypracowanego zysku, jeżeli jest on reinwestowany przez podatnika, a nie wypłacany udziałowcom.

Opodatkowanie CIT wypracowanego przez firmę zysku jest więc odroczone do momentu, gdy podlega on dystrybucji pomiędzy wspólników.

Rozwiązanie takie zostało wprowadzone blisko 20 lat temu w Estonii, a niedawno również w Gruzji i na Łotwie. Podobne regulacje, z których mogą korzystać mniejsi podatnicy, funkcjonują także m.in. w Szwecji i w Niemczech.

Firmy, które skorzystają z tego rozwiązania nie będą musiały płacić CIT w miesięcznych lub kwartalnych ratach ani dokonywać rocznych rozliczeń i odprowadzać CIT tak długo, jak nie będą wypłacać wypracowanego zysku.

Odroczenie obowiązku zapłaty CIT do momentu dystrybucji zysku oznacza również znaczne uproszczenie obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowości podatkowej, obowiązków dotyczących składania deklaracji podatkowych i innych obowiązków administracyjnych związanych z CIT.

Warto jednak zauważyć, że w zaproponowanym rozwiązaniu nie wskazano na wyłączenie poboru podatku dochodowego od dywidendy pobieranego przy wypłacie zysku dla wspólnika, co oznaczałoby, że w momencie dystrybucji wypracowanego zysku będzie on w dalszym ciągu podlegał opodatkowaniu zarówno na poziomie spółki, jak i wspólnika.

Kto skorzysta?

Zgodnie z zapowiedziami z rozwiązania tego skorzystać będą mogli podatnicy CIT zatrudniający co najmniej 3 pracowników, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i u których nie występuje zaangażowanie kapitałowe w innych podmiotach.

Ponadto działalność operacyjna podatnika będzie musiała stanowić większość jego dochodów.

Natomiast z preferencji nie będą mogli skorzystać podatnicy PIT (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) czy wspólnicy spółek osobowych. Nie będą mogły skorzystać z niej również spółki, których udziałowcem jest inna spółka (krajowa lub zagraniczna).

Z nowej formy rozliczania CIT będzie można korzystać przez 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim roku korzystania z rozwiązania podatnik wciąż będzie spełniał kryteria umożliwiające korzystanie z tej formy rozliczenia. Przekroczenie przez podatnika progu obrotów 50 mln zł w trakcie
4-letniego okresu ma również nie wykluczać go z systemu estońskiego.

Zgodnie z zapowiedzią rozwiązanie ma funkcjonować w dwóch modelach. Pierwszy to „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. Druga ścieżka to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.

Wybór tzw. estońskiego CIT jako formy opodatkowania będzie dobrowolny.

Korzyści dla gospodarki

Rząd szacuje, że z tzw. estońskiego CIT skorzystać będzie mogło w Polsce około 200 tys. firm.

Przewiduje się, że wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje wzrost stopy inwestycji w Polsce o 2 pkt proc. oraz utworzenie do 120 tys. miejsc pracy.

Zmniejszyć się mają również bariery rozwojowe dla polskiego sektora MŚP. Ponadto zdaniem rządu proponowane rozwiązania skłonią zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs