Tax Alert: Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Tarczy Finansowej dla Dużych Firm

Tax Alert: Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

W ostatnim tygodniu maja Komisja Europejska zatwierdziła część programów w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Choć program został ogłoszony już na początku kwietnia, to jego uruchomienie uzależnione było od uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej wymaganej na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez tę instytucję w marcu br. Dotychczas Komisja Europejska zaakceptowała program wsparcia dla mikro, małych i średnich firm, w ramach których na ich konta trafiło już ponad 40 mld zl.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Tarcza Finansowa

Tarcza Finansowa to program wsparcia polskich przedsiębiorstw przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wartość programu opiewa na:

 • 25 mld zł – w przypadku mikrofirm;
 • 50 mld zł – dla małych i średnich firm;
 • 25 mld zł – dla dużych firm.

Choć program został ogłoszony już na początku kwietnia to jego uruchomienie uzależnione było od uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej, wymaganej na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez tę instytucję w marcu br.

Dotychczas Komisja Europejska zaakceptowała program wsparcia dla mikro, małych i średnich firm, w ramach których na ich konta trafiło już ponad 40 mld zł. 

Decyzje KE

25 maja 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała pierwszą z trzech części wsparcia dla dużych firm tj. program subsydiowanych pożyczek o łącznej wartości 10 mld zł (2,2 mld euro), które przeznaczone zostaną na wsparcie polskich firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Dzięki tej pomocy firmy będą mogły zaspokoić swoje potrzeby w zakresie płynności, kontynuować swoją działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie i po wybuchu pandemii.

Z kolei 29 maja 2020 r. Komisja zaakceptowała program pożyczek preferencyjnych o wartości 7,5 mld zł.

Wsparcie w ramach Programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm dostępne będzie także dla niektórych przedsiębiorców z grupy MŚP (nawet jeśli skorzystali z Programu PFR dedykowanego dla MŚP, co stanowi zmianę w stosunku do pierwotnych założeń).

Pozostałe warunki przyznawania pomocy nie zmieniły się w stosunku do tych ogłoszonych w kwietniu.

Oznacza to, że wsparcie będzie mogło zostać przyznane przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • byli zarejestrowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz
 • nie posiadają Beneficjentów Rzeczywistych, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mających rezydencję podatkową w raju podatkowym (zgodnie z listą Rady UE);
 • prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • w dniu złożenia wniosku lub w dniu podpisania umowy finansowej nie podlegali postępowaniu upadłościowemu, likwidacyjnemu ani restrukturyzacyjnemu zgodnie z polskim prawem;
 • w dniu 31 grudnia 2019 r. lub w dniu podpisania umowy pożyczki nie zalegali z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • pomyślnie przeszli uproszczoną analizę due diligence, w tym analizę „poznaj swojego klienta” przeprowadzoną przez PFR (lub jego doradców).

Jednocześnie niezbędne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • odnotowany spadek sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku;
 • utrata zdolności do wytwarzania produktów, świadczenia usług lub dostarczania produktów/usług podmiotom zamawiającym z powodu niedostępności komponentów lub zasobów w wyniku wybuchu pandemii COVID-19;
 • brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 proc. należności;
 • brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi umowami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • uczestnictwo w programach sektorowych przeciwdziałających COVID-19.

Co istotne z pomocy nie będą mogły skorzystać takie podmioty jak: instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy reasekuracyjne, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, podmioty zarządzania aktywami, dostawcy usług płatniczych i inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe, czy firmy działające na rynku nieruchomości komercyjnych i deweloperzy nieruchomościowi.

Treść decyzji KE dostępna jest już na stronach Komisji.

Dalsze kroki

W dalszym ciągu na notyfikację czeka trzecia część Tarczy – tj. finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, na którą przeznaczone zostanie 7,5 mld zł.

Pierwotnie Tarcza dla dużych firm miała ruszyć dopiero po akceptacji wszystkich instrumentów przez Komisję Europejską, jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że PFR ruszy z wypłatą środków już niebawem, niezależnie od notyfikacji przez Komisję Europejską ostatniej części Tarczy.

Niemniej z informacji przekazanych przez PFR, wstępne deklaracje uczestnictwa złożyło już około 500 dużych firm, aplikujących o ponad 20 mld zł pomocy. Biorąc pod uwagę, że cała wartość pomocy opiewa na 25 mld zł warto się pośpieszyć.

Dalsze szczegóły będą znane po uruchomieniu programu przez PFR.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, lub chcą Państwo uzyskać wsparcie/pomoc KPMG w uzyskaniu dofinansowania prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs