Tax Alert: Uproszczenia celne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą wprowadzone w związku z pandemią COVID-19

COVID-19: Uproszczenia celne a obrót towarowy

Sytuacja związana z pandemią COVID 19 spowodowała znaczące utrudnienia dla przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. Z tego względu organy celne zdecydowały się wprowadzić szereg uproszczeń dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych z nich.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Możliwość stosowania zgłoszeń uproszczonych bez wcześniejszego pozwolenia

W związku z panującym stanem pandemii, organy celne dopuszczają regularne korzystanie z uproszczonej formy zgłoszenia celnego mimo braku pozwolenia.

Dotychczas takie działania mogły być realizowane wyłącznie okazjonalnie.

W dalszym ciągu wymagane jest jednak złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Możliwość stosowania papierowej kopii lub elektronicznej wersji świadectw pochodzenia

Do czasu ustąpienia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19, organy celne dopuszczają możliwość wnioskowania o preferencyjne traktowanie taryfowe towarów w oparciu o papierową kopię świadectwa pochodzenia lub jego wersję elektroniczną.

Ma to zastosowanie także w odniesieniu do świadectw przewozowych A.TR potwierdzających status celny towarów przywożonych z Turcji.

Możliwość składowania czasowego przez okres dłuższy niż 90 dni

W przypadku konieczności przedłużenia okresu składowania czasowego towarów, możliwe jest udzielenie nowego pozwolenia wobec obiektów stanowiących magazyn czasowego składowania, tak aby stały się one jednocześnie składami celnymi.

Po upływie 90-dniowego okresu, umożliwi to zgłoszenie towarów do procedury składowania celnego, bez zmiany ich lokalizacji.

Aby zyskać taką możliwość, posiadacz pozwolenia na składowanie czasowe powinien złożyć wymagany wniosek. Organy celne mają rozpatrywać je priorytetowo. 

Możliwość przedłużenia terminu przedstawienia rozliczenia zamknięcia procedury specjalnej

Z uwagi na obecną sytuację posiadacze pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych mogą mieć trudności, aby w wymaganym terminie zamknąć procedurę i przedłożyć rozliczenie zamknięcia.

Organy celne rekomendują, aby w takiej sytuacji złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. Umożliwi to przedłużenie terminu do 60 dni, również w sytuacji, gdy wniosek ten został wniesiony po jego upływie.

Ułatwienie w zakresie odprawy czasowej towarów wykorzystywanych w celu przeciwdziałania skutkom wirusa SARS-CoV-2

Celem wsparcia służb ratunkowych, organy celne dopuściły obejmowanie towarów takich jak karetki pogotowia oraz niektóre rodzaje sprzętu medycznego, procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych, poprzez dokonanie tzw. innej czynności, na przykład przekroczenie granicy lub zgłoszenie ustne.

Uproszczenie zasad korzystania z krótkiej formy wniosku o pozwolenie

W czasie pandemii COVID-19 uproszczeniu ulegają zasady korzystania ze skróconej formy wniosku o udzielenie pozwolenia celnego (na podstawie zgłoszenia celnego).

Z tego względu organy celne nie weryfikują obecnie warunku, zgodnie z którym forma skrócona nie powinna być stosowana nagminnie i systematyczne.

W dalszym ciągu muszą być spełnione wymogi udzielenia pozwolenia.

Możliwość przedłużenia terminu powrotnego wywozu towarów w ramach odprawy czasowej

Trwająca pandemia COVID-19 może powodować, że korzystający z procedury odprawy czasowej nie będą mogli dokonać w wymaganym terminie powrotnego wywozu towarów zgłoszonych do odprawy czasowej.

W takim przypadku wskazane jest złożenie do organu celnego wniosku o przedłużenie terminu powrotnego wywozu towarów.

Przedłużenie terminu jest możliwe niezależnie od rodzaju zgłoszenia wykorzystanego do objęcia towarów procedurą odprawy czasowej. Jednak w przypadku, gdy do objęcia procedurą wykorzystano karnet ATA, nie będzie potrzeby wydawania nowego karnetu.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs