Tax Alert: Zniesienie ceł i VAT na przywóz sprzętu medycznego i środków ochrony do walki z COVID-19

COVID-19 - zniesienie ceł i VAT na przywóz sprzętu

3 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zatwierdziła wniosek państw członkowskich i Wielkiej Brytanii w sprawie czasowego zniesienia ceł i VAT na sprowadzany z krajów trzecich sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 oraz dyrektywą Rady 2009/132/WE Komisja może na wniosek zainteresowanych państw członkowskich wydać decyzję znoszącą należności celne na przywozy dokonywane przez organizacje państwowe, zatwierdzone organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Podstawa działań Komisji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 oraz dyrektywą Rady 2009/132/WE Komisja może na wniosek zainteresowanych państw członkowskich wydać decyzję znoszącą należności celne na przywozy dokonywane przez organizacje państwowe, zatwierdzone organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Jest to jedno z Unijnych narzędzi pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, które jest wykorzystywane w walce z epidemią COVID-19.

Warunki uzyskania zwolnienia

Zgodnie z treścią przedmiotowej decyzji sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej podlegają zwolnieniu, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • są przywożone w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu przez lub w imieniu organizacji państwowych, w tym organów państwowych, organów publicznych i innych podmiotów prawa publicznego lub przez organizacje zatwierdzone przez właściwe organy w państwach członkowskich;
  • są przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji lub udostępnienia osobom dotkniętym lub zagrożonym przez COVID-19 lub zaangażowanym w walkę z epidemią COVID-19;
  • są wykorzystywane zgodnie z wymogami określonymi w art. 75, 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz art. 52, 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE tj. wyłącznie do pomocy ofiarom katastrof przez organizacje do tego uprawnione i nie stanowią sprzętu czy materiałów do odbudowy zniszczonych terenów. Przekazanie ich do dyspozycji innego podmiotu wymaga powiadomienia właściwych organów. Wykorzystanie towarów do innych celów lub przez nieuprawniony podmiot, w trakcie lub po katastrofie, wiąże się z koniecznością uprzedniego uiszczenia cła oraz VAT z tytułu importu.

Dodatkowa możliwość skorzystania ze zwolnienia dotyczy towarów przywożonych w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu przez agencje pomocy humanitarnej lub w ich imieniu, w celu zaspokojenia ich potrzeb w okresie, w którym zapewniają pomoc ofiarom katastrof, osobom dotkniętym lub zagrożonym przez COVID-19 lub zaangażowany w walce z wybuchem COVID-19.

Decyzja będzie obowiązywała przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia i dotyczy dostaw dokonanych pomiędzy 30 stycznia a 31 lipca 2020.

Skutki dla podatników

Decyzja Komisji jest niezwykle istotna z perspektywy walki z COVID-19, gdyż nie tylko znacznie ogranicza koszty przywozu, tak niezbędnych w obecnej sytuacji, towarów jak maski ochronne, zestawy do testów czy respiratory, ale również daje możliwość odzyskania należności uiszczonych dla dostaw realizowanych po 30 stycznia 2020 r. 

Pomoc KPMG

KPMG oferuje wsparcie w zakresie weryfikacji realizacji przedstawionych wymogów oraz ewentualnego przygotowania i złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego cła i VAT.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem z naszej strony, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs