Tax Alert: Pakiet ustaw w ramach „Tarczy antykryzysowej” wszedł w życie

Tax Alert: Tarcza antykryzysowa weszła w życie

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowany został i tym samym wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Opublikowane zostały również rozporządzenia Ministra Finansów przedłużające kolejne terminy dotyczące prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

„Tarcza antykryzysowa”

„Tarcza antykryzysowa” to odpowiedź rządu na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Składa się ona co do zasady z 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych.

Pakiet ustaw

W skład pakietu wchodzą:

  1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 marca 2020 r.
  2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – podpisana 31 marca 2020 r.
  3. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju – podpisana 31 marca 2020 r.

W dniu wczorajszym Sejm odrzucił wszystkie poprawki senatorów opozycji i zaakceptował jedynie techniczne poprawki senatorów partii rządzącej. W efekcie, po błyskawicznym procesie legislacyjnym, finalne wersje ustaw nie zawierają w zakresie podatkowym istotnych różnic w stosunku do uprzednich projektów.

Dlatego też aktualność zachowują nasze dotychczasowe alerty:

  • Alert opisujący w sposób ogólny podstawowe rozwiązania podatkowe zawarte w ramach „Tarczy antykryzysowej”LINK
  • Alert opisujący zawarte w przyjętych ustawach formy wsparcia dla przedsiębiorców w postaci dopłat do wynagrodzeń – LINK
  • Alert opisujący w sposób szczegółowy zawarte w przyjętych ustawach formy wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP – LINK

Przedłużenie niektórych terminów

Wczoraj opublikowane zostały również rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych oraz w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia,

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji na podstawie których:

  • termin na przygotowanie sprawozdań finansowych uległ przedłużeniu o 3 miesiące (w przypadku jednostek do których stosuje się przepisy szczególne o nadzorze finansowym o 2 miesiące);
  • termin na złożenie informacji ORD-U (w przypadku terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca do dnia 31 maja 2020 r.) oraz IFT-2R (w przypadku podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.), uległ przedłużeniu do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane.

Dalsze prace rządu

Jednocześnie zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów trwają obecnie prace nad kolejnym pakietem ustaw w ramach „Tarczy antykryzysowej”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie