Tax Alert: Nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przyjęta przez Sejm

Nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przyjęta przez Sejm

9 kwietnia 2020 r. Sejm przegłosował ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiącą nowelizację tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Zmiany w zakresie ZUS

Ustawa rozszerza krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci możliwości wnioskowania o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. o płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Będą oni zwolnieni z opłacania 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Należy jednak zauważyć, że choć Ustawa zwolni część płatników z opłacania składek ZUS, to jednocześnie nie zmieniono w tym zakresie Ustawy o PIT. W efekcie przedsiębiorcy mogą dla celów podatkowych odliczyć jedynie składki zapłacone (składkę zdrowotną od podatku i składki na ubezpieczenia społeczne od dochodu).

Pomoc publiczna

Ustawa precyzuje, że wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 (np. odroczenie terminów płatności podatków, rozłożenie ich płatności na raty czy umorzenie zaległości podatkowych) – zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).

Zmiany w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Ustawa modyfikuje również regulacje dotyczące PGK. Przewiduje ona, że jeżeli podatnik w 2020 r. poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 to warunki braku zaległości podatkowych w spółkach tworzących PGK, a także współczynnika udziału dochodów w przychodach PGK w wysokości 2 proc., uznaje się za spełnione – co oznacza, że PGK, która nie spełni z powyższego powodu warunków braku zaległości podatkowych oraz rentowności, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Kwoty dla organizacji pożytku publicznego

Ustawa uzupełnia także regulacje dotyczące przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego w zeznaniach rocznych PIT złożonych po 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z proponowanymi przepisami 1 proc. podatku można będzie przekazać również w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Terminy dotyczące cen transferowych

W Ustawie przedłużono również terminy dotyczące cen transferowych – dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Dla takich podmiotów termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r., a termin na dołączenie do dokumentacji lokalnej grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. master file) do 31 grudnia 2020 r.

Pozostałe zmiany w obszarze podatkowym

Ustawa przewiduje również zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych oraz możliwość określania przez rady gmin zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości, czy przedłużenia terminu płatności rat na podatek od nieruchomości określonym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jeśli ich płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs