Tax Alert: Termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2019 r. zostanie przedłużony dla wszystkich podatników

Przedłużony termin na złożenie CIT-8 za 2019 r.

W dniu 25 marca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę tego podatku za 2019 r. zostanie przedłużony dla wszystkich podatników CIT do 31 maja 2020. W przypadku natomiast podatników, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80 proc. przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku publicznego, termin na złożenie zeznania rocznego zostanie przedłużony do 31 lipca 2020 r.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

24 marca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8).

Projekt ten jednak zawiera bardzo ograniczony krąg podmiotów, do których zaadresowane miało być przedłużenie terminu na złożenie zeznania CIT – miał on znaleźć zastosowanie jedynie w stosunku do podatników, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80 proc. przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku publicznego czyli m.in. wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, organizacje non-profit, organizacje społeczne oraz fundacje.

Przedłużenie terminu dla wszystkich podatników CIT

W następstwie uwag skierowanych do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji projektu rozporządzenia przez szereg organizacji przedsiębiorców i pracodawców (w tym przy udziale KPMG) wobec tak ograniczonego kręgu podmiotów mogących skorzystać z przedłużonego terminu na złożenie zeznania, Ministerstwo Finansów zapowiedziało podjęcie decyzji o przedłużeniu terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę należnego podatku przez wszystkich podatników.

Termin ten ma zostać przedłużony do 31 maja 2020 r. 

Co z terminem sprawozdania finansowego?

Projekt ustawy zawierającej rządowe rozwiązania w związku z „Tarczą antykryzysową” zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia zmieniającego terminy wypełniania obowiązków w zakresie m.in. sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych.

W oparciu o tę delegację, po uchwaleniu ustawy przez Sejm i jej wejściu w życie, możliwe będzie wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia odraczającego również terminy dotyczące składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z informacjami prasowymi, w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad przygotowaniem takiego rozporządzenia. Na ten moment nie jest jednak jeszcze pewne, czy i kiedy zostanie ono wydane.

Nowe rozwiązania zawarte w „Tarczy antykryzysowej”

Najnowsze rozwiązania zawarte w przyjętym przez rząd projekcie ustawy dotyczącej „Tarczy antykryzysowej” przewidują, m.in.:

  • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r., które zatrudniają do 9 pracowników (składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
  • wypłatę z ZUS (nieoskładkowanego i nieopodatkowanego) gwarantowanego świadczenia miesięcznego dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych. Co do zasady jest to kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs