Tax Alert: Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce – obowiązujące restrykcje

Tax Alert: Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

W dniu 13 marca br. Minister Zdrowia ogłosił w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna, wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony zgodnie z art. 46 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax alert

Stan zagrożenia epidemicznego wiąże się z restrykcjami, takimi jak czasowe przywrócenie kontroli granicznej, zakazem przyjazdu do Polski cudzoziemców. Od niedzieli 15 marca br., obowiązuje 10-dniowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców. Obywatele Polscy będą mogli wrócić do kraju transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Do kraju wpuszczone zostaną także samoloty czarterowe z Polakami. Powracający Polacy będą jednak poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Od niedzieli 15 marca br. wstrzymane są również wszelkie międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Granica pozostanie otwarta dla wymiany towarowej. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Konsekwencją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego będzie także ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięcie barów, restauracji i pubów oraz zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.

Przywrócenie kontroli granicznej

Stan zagrożenia epidemicznego wiąże się mi.in. z czasowym przywróceniem kontroli granicznej, zakazem przyjazdu do Polski cudzoziemców.

Od niedzieli 15 marca br. obowiązuje 10-dniowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców.

Nie wszyscy obcokrajowcy są objęci zakazem wjazdu do Polski. Część z nich nadal będzie mogła przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są m.in.:

  • małżonkowie obywateli polskich;
  • dzieci obywateli polskich;
  • osoby posiadające Kartę Polaka;
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
  • dyplomaci;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Obywatele Polscy będą mogli wrócić do kraju transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Do kraju wpuszczone zostaną także samoloty czarterowe z Polakami.

Będą oni jednak poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Wyjątkiem są osoby m.in.:

  • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim;
  • kierowcy transportu kołowego, np. autobusów i busów.

Nie będą musiały one przebywać kwarantanny. 

Od niedzieli 15 marca br. wstrzymane są również wszelkie międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Granica pozostanie otwarta dla wymiany towarowej. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Ograniczenie działalności galerii handlowych

Zamknięte zostaną sklepy w galeriach handlowych – poza sklepami z artykułami spożywczymi, aptekami, punktami usługowymi (np. pralniami). Poza galeriami handlowymi ograniczenia w pracy sklepów nie obowiązują. 

Zamknięcie barów, restauracji, pubów

Restauracje, kawiarnie czy bary nadal będą mogły sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub z dostawą do drzwi.

Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób

To ograniczenie ma charakter powszechny, tj. dotyczy wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić. Restrykcje dotyczą uroczystości publicznych, manifestacji, marszy, uroczystości religijnych.

Dodatkowo w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenia MSWiA oraz Rady Ministrów w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen oraz w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również rozporządzenie RM w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Szczegóły dotyczące omawianego zagadnienia znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs