Business Alert: Rządowa Tarcza Antykryzysowa

Business Alert: Rządowa Tarcza Antykryzysowa

18 marca 2020 r. rząd przedstawił założenia projektu działań nazwanych „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 (COVID-19)”. Celem pakietu, określanego potocznie jako „tarcza antykryzysowa”, jest przeciwdziałanie negatywnym dla gospodarki polskiej skutkom pandemii, która już wywoła największy od 2009 r. kryzys na rynkach finansowych.

1000
Business Alert

Główne cele tarczy antykryzysowej

Jest to pierwszy w polskiej historii tego typu pakiet działań, a celem jest ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego obywateli, przedsiębiorstw i całego systemu finansowego. „Tarcza” opiera się na założeniu, że koszty powinny być rozłożone solidarnie pomiędzy sektor publiczny, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz pracowników, adekwatnie do ich możliwości finansowych.

Wartość pakietu antykryzysowego

Całkowita wartość pakietu szacowana jest na ok. 211 mld zł, czyli prawie 10% PKB. Na sektor finansów publicznych, w tym m.in. ZUS i Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, przypada ok. 141 mld zł, w formie bezpośredniego wsparcia gotówkowego, kredytów, pożyczek, gwarancji oraz wakacji kredytowych i możliwości odroczenia płatności niektórych danin publicznych. Pozostałe 70 mld zł stanowi pakiet płynnościowy NBP.

Główne filary pakietu antykryzysowego

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników (ok. 30 mld zł) m.in. poprzez wsparcie elastycznych form zatrudnienia, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 12 lat (przez 14 dni), możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, działania służące ochronie konsumentów i pożyczkobiorców;
  • zapewnienie dostępu do źródeł finansowania dla przedsiębiorstw (ok. 73 mld zł) w formie m.in. bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego, rezygnacji za kar w kontraktach publicznych, możliwości rozliczenia 100% straty podatkowej za 2020 r. w zeznaniu za 2019 r. (poprzez korektę sprawozdania CIT 8), odroczenia lub spłaty w ratach składek ZUS;
  • wsparcie systemu ochrony zdrowia (ok. 8 mld zł) poprzez jego dofinansowanie, w szczególności działań służących walce z pandemią oraz cyfryzację systemu opieki zdrowotnej;
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego (ok. 70 mld zł) w formie płynnościowego wsparcia udzielanego przez NBP i zmian regulacyjnych wprowadzonych przez KNF oraz Ministerstwo Finansów;
  • stymulacja poprzez program inwestycji publicznych (ok. 30 mld zł) w różnych obszarach gospodarczych, w tym utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs