Business Alert: COVID-19 - pakiet pomocowy BGK

Business Alert: COVID-19 - pakiet pomocowy BGK

Działania rządu związane z „tarczą antykryzysową” będą realizowane m.in. za pośrednictwem państwowych instytucji finansowych, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomimo, iż właściwe ustawy wdrażające „tarczę antykryzysową” w życie nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm, BGK przedstawił wstępne założenia programów, które będą oferowane przedsiębiorstwom mającym trudności finansowe.

1000
Business Alert

Działania antykryzysowe

18 marca 2020 r. rząd przedstawił założenia projektu działań przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii COVID-19 nazwanych „Gospodarczą i społeczną tarczą antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa COVID-19”, a potocznie określanych jako „tarcza antykryzysowa”.

Działania rządu realizowane będą m.in. za pośrednictwem państwowych instytucji finansowych, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomimo, iż właściwe ustawy wdrażające „tarczę antykryzysową” w życie nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm, BGK przedstawił wstępne założenia programów, które będą oferowane przedsiębiorstwom mającym trudności finansowe. Termin uruchomienia tych programów nie został jeszcze określony. Zależy od przeprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach, uzyskania odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, notyfikacji do Komisji Europejskiej oraz podpisania umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Pakiet pomocowy BGK

Programy pomocowe prowadzone przez BGK mają przyjąć formę:

 • Systemów gwarancji
 • Systemu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

 

Systemy gwarancji

System gwarancji obejmie:

gwarancje de minimis dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

gwarancje dla średnich i dużych przedsiębiorstw

 

Gwarancje de minimis

System gwarancji de minimis już funkcjonuje, ale wprowadzone zostaną zmiany pozwalające na:

 • objęcie nimi do 80% kwoty zabezpieczanego kredytu
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 m-cy dla kredytów obrotowych
 • zniesienie prowizji w pierwszym roku obowiązywania gwarancji
 • odstąpienia od pobierania prowizji od już wystawionych gwarancji w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Gwarancje tego typu mogą zabezpieczać finansowania zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Określone zasady obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 r. (z możliwością wydłużenia w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej). Gwarancje dostępne są dla przedsiębiorstw wszystkich branż. Sytuację finansową podmiotu wnioskującego o zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis oceniać będą banki kredytujące.

 

Gwarancje dla średnich i dużych przedsiębiorstw

BGK stworzy Fundusz Gwarancji Płynnościowych („PGP”) wspierający średnie i duże przedsiębiorstwa. Gwarancje udzielane w ramach tego programu będą:

 • miały wartość od 3,5 mln zł do 200 mln zł
 • mogły gwarantować do 80% kwoty zabezpieczanego kredytu (obejmą kredyty o wartości od 4,375 mln zł do 250 mln zł)
 • mogły być wystawiane na okres do 27 m-cy

Gwarancje tego typu zabezpieczać mogą kredyty zaciągnięte w celu zapewnienia płynności. Będą udzielane do 31 grudnia 2020 roku. Skorzystać z nich mogą przedsiębiorstwa, które nie miały – wg stanu na 1 lutego 2020 roku – zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Sytuację finansową podmiotu wnioskującego o zabezpieczenie w postaci tych gwarancji oceniać będą banki kredytujące.

 

System dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

BGK pracuje również nad uruchomieniem systemu dopłat pozwalające na dofinansowanie oprocentowania kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Tą formą wsparcia objęte będą mogły być kredyty obrotowe. Aktualnie planowany okres objęcia dopłatami to maksymalnie 12 miesięcy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs