Tax Alert: Wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zwolnione z opodatkowania

Wsparcie z FNT zwolnione z opodatkowania

Dnia 5 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 183), która wprowadza zwolnienie z podatków dochodowych PIT i CIT świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Nowelizacja zakłada zwolnienie z podatków dochodowych PIT i CIT świadczeń otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) powstał w lipcu 2018 r. Jego zadaniem jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Fundusz zasilają m.in. wpływy z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.

W przypadku zakupu osobowego pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie wynosić 30 proc. ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37,5 tys. zł.

Dotację będzie można otrzymać również na zakup pojazdów dostawczych lub ciężarowych. W przypadku najpopularniejszych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony wysokość wsparcia wynosi 30 proc. ceny zakupu takiego pojazdu, jednak nie więcej niż 70 tys. zł.

Szczegółowe zasady i warunki otrzymania wsparcia zostaną określone w momencie ogłoszenia naboru wniosków w przypadku osób fizycznych oraz regulaminów konkursów w przypadku firm.

FNT

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), z którego będą wypłacane środki, powstał w lipcu 2018 r. Jego zadaniem jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Fundusz zasilają m.in. wpływy z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.

Split payment wyłączy sankcje w KUP

Według najnowszych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Klimatu obecnie prowadzona jest inwentaryzacja programów wsparcia dla elektromobilności, która może doprowadzić do nowelizacji przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i zmiany wysokości dotacji, w szczególności poprzez uwzględnienie wpływu zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów w przypadku zakupu osobowego pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia ma wynosić 30 proc. ceny nabycia i nie więcej niż 37,5 tys. zł dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nie więcej niż 36 tys. zł w przypadku firm. Przepisy określają także limit maksymalnej ceny nabycia pojazdu, na zakup którego będzie można uzyskać dotację.

Dotację będzie można otrzymać również na zakup pojazdów dostawczych lub ciężarowych. W przypadku najpopularniejszych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony wysokość wsparcia ma wynosić 30 proc. ceny nabycia takiego pojazdu, jednak nie więcej niż 70 tys. zł. W odróżnieniu od samochodów osobowych nie określono maksymalnej ceny nabycia pojazdu.

W przypadku inwestycji w budowę lub rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów energią elektryczną wysokość wsparcia ma wynosić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 150 tys. zł (240 tys. zł w przypadku infrastruktury ładowania transportu publicznego) dla jednej stacji ładowania.

Szczegółowe zasady i warunki otrzymania wsparcia zostaną określone w momencie ogłoszenia naboru wniosków w przypadku osób fizycznych oraz regulaminów konkursów w przypadku firm.

Wpływ nowelizacji

Nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze, m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji oraz sektora motoryzacji. Ponadto zwolnienie z podatku może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania wsparciem ze środków FNT.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs