Tax Alert: Wielka Brytania poza Unią Europejską – istotne informacje dotyczące VAT

Wielka Brytania poza UE – istotne informacje dot. VAT

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Zgodnie z artykułem 126 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Atomowej 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, który będzie obowiązywał do końca br.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Podstawowe założenia okresu przejściowego

W świetle Umowy o wystąpieniu w okresie przejściowym, zasadniczo, prawo Unii Europejskiej (w tym Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) w dalszym ciągu będzie miało zastosowanie do Wielkiej Brytanii.

W polskich przepisach warunki obowiązywania okresu przejściowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym (Dz. U. 2019 poz. 1516). Zgodnie z założeniami tej ustawy w okresie przejściowym Wielka Brytania jest w dalszym ciągu traktowana jak państwo członkowskie UE.

Konsekwencje w VAT

Na gruncie podatku VAT okres przejściowy oznacza brak zasadniczych zmian w opodatkowaniu i dokumentowaniu transakcji z brytyjskimi podmiotami.

W okresie przejściowym utrzymany zostanie również obecny stan prawny w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy towarów transportowanych z/do Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe regulacje przejściowe w zakresie VAT

Artykuł 51 Umowy o wystąpieniu wskazuje, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE będzie miała dalsze zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Wielkiej Brytanii do UE i w odwrotnym kierunku pod warunkiem, że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły po jego upływie.

Co więcej Unijne regulacje VAT będą w dalszym ciągu obowiązywały przez 5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji transgranicznych pomiędzy UE a Wielką Brytanią:

  • dokonanych przed zakończeniem okresu przejściowego, lub
  • rozpoczętych w okresie przejściowym a zakończonych po jego upływie. 

Skrócenie terminu na wystąpienie z elektronicznym wnioskiem o zwrot VAT

Wnioski VAT-Refund dotyczące zwrotu VAT zapłaconego w UE przez podatnika z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub zapłaconego w Wielkiej Brytanii przez podatnika z Unii, będą mogły być składane na dotychczasowych zasadach określonych w Dyrektywie 2008/9/WE (czyli w formie elektronicznej) jedynie do 31 marca 2021 r. (a nie standardowo do 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu).

VAT w usługach cyfrowych

Zgodnie ze wskazówkami opublikowanymi przez HMRC podatnicy VAT świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz konsumentów w Wielkiej Brytanii będą mogli bez przeszkód korzystać z systemu Mini One Stop Shop (MOSS) do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z Artykułem 51 Umowy o wystąpieniu, korekty deklaracji VAT złożonych w ramach MOSS będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. 

Co po okresie przejściowym?

Umowa przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o 12 lub 24 miesiące. Decyzja o przedłużeniu okresu przejściowego musi być jednak podjęta przed 1 lipca 2020 r.

Jeżeli do przedłużenia okresu przejściowego nie dojdzie, z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo trzecie.

W konsekwencji WNT z jej terytorium stanie się importem, a WDT – eksportem towarów. Obrót towarami na linii Wielka Brytania – państwa należące do Wspólnoty będzie zatem wymagał posiadania numeru EORI.

Korzystanie z procedury MOSS w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz konsumentów w Wielkiej Brytanii nie będzie już możliwe. Składanie wniosku o zwrot VAT naliczonego w Wielkiej Brytanii w formie elektronicznej w ramach systemu VAT-Refund również nie będzie już możliwe (wnioski o zwrot VAT będą podlegały zasadom wynikającym z przepisów brytyjskich).

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs