Tax Alert: Planowane zmiany w polskich przepisach o MDR – obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych

Planowane zmiany w polskich przepisach o MDR

W dniu 5 lutego 2020 r. projekt zmian przepisów o MDR został opublikowany i przekazany do prac w Sejmie.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Planowane zmiany

Projekt ustawy wprowadza obowiązek zgłaszania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie między 26 czerwca 2018 r. a 31 marca 2020 r. Takie zgłoszenie będzie musiało być dokonane zgodnie z nowym wzorem formularza MDR (schemą), który powinien być dostępny w ciągu najbliższych tygodni.

Efekt podwójnego raportowania

Oznacza to, że wszystkie transgraniczne schematy podatkowe, które zostały już zgłoszone lub zostaną zgłoszone do 31 marca 2020 r. (zgodnie z przepisami obowiązującymi do tego dnia), będą musiały zostać zgłoszone ponownie.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji wprowadzenie obowiązku ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych wynika z potrzeby dostosowania (już istniejącego) pakietu informacyjnego dla schematów transgranicznych do nowej schemy wymaganej przez Komisję Europejską, która będzie wykorzystywana do wymiany informacji o schematach podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Ponadto projektowane przepisy rozszerzają obowiązek retrospektywnego raportowania (za okres między 26 czerwca 2018 r. a 31 marca 2020 r.) na wspomagających.

Zgodnie z projektem nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Wszystkie numery transgranicznych schematów podatkowych wydane do tego dnia staną się nieważne z mocy prawa. 

Terminy

Terminy na ponowne przekazanie informacji o schematach podatkowych transgranicznych określone w projekcie ustawy są następujące:

  • dla promotorów – koniec maja,
  • dla korzystających – koniec lipca,
  • dla wspomagających – koniec sierpnia.

Inne zmiany

Projekt nowelizacji zawiera także kilka innych, raczej technicznych i proceduralnych zmian w polskich przepisach o MDR. W szczególności informacje o wykorzystaniu schematów podatkowych (MDR-3), które muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu, nie będą musiały być już przesyłane fizycznie przez jednego z sygnatariuszy. Będzie więc możliwe przesłanie formularza przez jednego z pracowników albo przez pełnomocnika.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs