Tax Alert: ZAW-NR - zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu

Zawiadomienie ZAW-NR

Ministerstwo Finansów udostępniło wzór nowego zawiadomienia ZAW-NR, które dotyczy zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Ministerstwo Finansów udostępniło wzór nowego zawiadomienia ZAW-NR, które dotyczy zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. 

Biała lista

Nowe zawiadomienie ZAW-NR jest związane bezpośrednio ze zmianami dotyczącymi wykazu podatników podatku VAT, czyli tak zwanej Białej listy.

Biała lista zaczęła działać 1 września 2019 r. Zawiera ona wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestrów VAT. Przedsiębiorcy mogą dzięki niej weryfikować wiarygodność swoich kontrahentów.

Z rejestru przedsiębiorca może dowiedzieć się:

  • czy partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT;
  • czy kontrahent jest niezarejestrowany, został wykreślony lub przywrócony do rejestru VAT;
  • czy kontrahent zgłosił rachunek bankowy w CEIDG albo urzędzie skarbowym, a więc czy płatność na taki rachunek po 1 stycznia 2020 roku nie narazi przedsiębiorcy na konsekwencje wynikające z nowych przepisów.

Dane zawarte na liście można sprawdzić albo poprzez stronę Ministerstwa Finansów, albo poprzez stronę CEIDG i zakładkę „wykaz podatników VAT”. 

Nowe przepisy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku każda transakcja, której kwota brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, musi zostać dokonana na rachunek bankowy wskazany na Białej liście. W przeciwnym razie podatnikowi grożą sankcje.

Jeśli dana osoba zapłaciła należność za wystawioną przez podatnika VAT czynnego fakturę przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT, to może złożyć odpowiednie zawiadomienie ZAW-NR.

Złożenie zawiadomienia umożliwi w takiej sytuacji podatnikowi:

  • zaliczenie zapłaty należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w podatkach PIT i CIT; oraz
  • uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, który jest związany z daną transakcją.

Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla wystawcy faktury.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, podatnik ma na złożenie zawiadomienia 3 dni, licząc od daty zlecenia przelewu.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs