Tax Alert: Projekt zmian w przepisach o tzw. białej liście VAT

Projekt zmian w przepisach o tzw. białej liście VAT

W dniu 27 stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i niektórych innych ustaw. Zgodnie z planowanymi zmianami, podatnik, który skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, nie będzie musiał sprawdzać czy numer rachunku kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) ani potencjalnie powiadamiać urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tego wykazu.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

W dniu 27 stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i niektórych innych ustaw. Zgodnie z planowanymi zmianami, podatnik, który skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, nie będzie musiał sprawdzać czy numer rachunku kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście) ani potencjalnie powiadamiać urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tego wykazu.

Planowane zmiany

Zgodnie z planowanymi zmianami, zapłata należności w podzielonej płatności (ang. split payment) zagwarantuje podatnikowi uniknięcie sankcji przewidzianych za płatność na rachunek nieznajdujący się na białej liście.

Na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r., jeżeli płatność za transakcję o wartości powyżej 15 tys. zł nie trafi na rachunek widniejący w wykazie podatników VAT (biała lista), to – przy spełnieniu dodatkowych warunków – nabywca:

  • nie może zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT, oraz
  • odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT z tytułu transakcji.

Podatnik może uniknąć obu wspomnianych sankcji, jeżeli o dokonaniu takiej zapłaty zawiadomi właściwy dla sprzedawcy urząd skarbowy (formularz ZAW-NR). Termin na powiadomienie urzędu to trzy dni, jednak zgodnie z nowelizacją, ma on zostać wydłużony do siedmiu dni.

Split payment wyłączy sankcje w KUP

Zgodnie z nowelizacją przepisów, podatnik, który zapłaci dostawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie będzie musiał sprawdzać czy rachunek sprzedawcy znajduje się na białej liście, a w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy, nie będzie musiał zawiadamiać o tym urzędu. Płatność z zastosowaniem mechanizmu split payment wyłączy obie sankcje – podatnik będzie mógł zarówno zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów, jak i uniknie ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za VAT nierozliczony przez sprzedawcę.

Obecnie skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności pozwala uniknąć jedynie tej drugiej sankcji. 

Pozostałe przypadki wyłączenia sankcji

Po nowelizacji sankcje nie będą dotyczyć także płatności, które trafią na rachunki gospodarki własnej lub cesyjne. Rachunki takie wykorzystywane są przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe do rozliczeń związanych z zakupem towarów lub usług, cesji wierzytelności, usług finansowych czy faktoringowych.

Podatnik uniknie sankcji za płatność na taki rachunek wyłącznie w sytuacji, kiedy bank lub SKOK powiadomi tegoż podatnika o tym, że płaci on na konto cesyjne lub gospodarki własnej.

Sankcje będą wprost wyłączone także w przypadku płatności wynikających z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę. 

Inne ułatwienia dla podatnika

Projekt przewiduje także możliwość złożenia zawiadomienia ZAW-NR do własnego urzędu skarbowego, a nie do urzędu właściwego dla wystawcy faktury, jak jest obecnie.

Nowe przepisy mają także jasno stwierdzić, że jeżeli na konto niewidniejące na białej liście podatnik dokona więcej przelewów, wystarczy że złoży tylko jedno zawiadomienie ZAW-NR przy pierwszej zapłacie na ten rachunek.

Projekt ma być rozpatrywany przez rządową komisję prawniczą.

Planowane wejście w życie komentowanych przepisów miałoby nastąpić 1 kwietnia 2020 r., jednak część korzystnych zmian miałaby zacząć obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs