Tax Alert: Jednolity Plik Kontrolny w Polsce – istotne zmiany od kwietnia 2020 r.

JPK w Polsce – istotne zmiany od kwietnia 2020 r.

Nowy plik JPK jest połączeniem obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego “ewidencję VAT”. Zakres danych objętych raportowaniem w nowym pliku JPK został znacznie rozszerzony. Nasze doświadczenie wskazuje, że część danych nie jest dostępna w obecnie funkcjonujących systemach księgowych spółek.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Główne założenia zmian

Nowy plik JPK dla VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) jest połączeniem obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego “ewidencję VAT”. Nowy plik JPK będzie obowiązywać począwszy od rozliczeń za kwiecień 2020 r. (dla dużych przedsiębiorców) lub lipiec 2020 r. (dla pozostałych).

Nowe dane objęte raportowaniem

Zakres danych objętych raportowaniem w nowym pliku JPK został znacznie rozszerzony. Pojawiają się nowe pola, takie jak:

Oznaczenie specjalnego typu dowodu sprzedaży:

 • RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących)
 •  WEW (dokument wewnętrzny)
 • FP (faktura do paragonu)

Oznaczenie specjalnego rodzaju dostarczanych towarów/usług:

 • 01 (napoje alkoholowe)
 • 02 (paliwa, oleje, itd.)
 • 03 (oleje opałowe, smarowe, itd.)
 • 04 (wyroby tytoniowe)
 • 05 (odpady)
 • 06 (urządzenia elektroniczne, części i materiały do nich)
 • 07 (pojazdy i części samochodowe)
 • 08 (metale szlachetne i nieszlachetne)
 • 09 (leki i wyroby medyczne)
 • 10 (budynki, budowle i grunty)
 • 11 (uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych)
 • 12 (określone usługi niematerialne, np. doradcze, prawne, marketingowe)
 • 13 (określone usługi transportowe i logistyczne)

Oznaczenie specjalnej procedury sprzedaży, przykładowo:

 • SW (sprzedaż wysyłkowa)
 • TP (transakcje z podmiotami powiązanymi)
 • MPP (mechanizm podzielonej płatności)

Oznaczenie specjalnego typu dowodu zakupu:

 • MK (metoda kasowa)
 • VAT_RR (rolnik ryczałtowy)
 • WEW (dokument wewnętrzny)

Oznaczenie specjalnej procedury zakupu:

 • MPP (mechanizm podzielonej płatności)
 • IMP (import towarów)

Zostaną również wprowadzone zmiany w dotychczasowych polach struktury JPK, m.in. wprowadzenie kodów krajów UE, brak raportowania adresów kontrahenta oraz dostawcy, itd.

Problemy praktyczne

Nowa struktura JPK może powodować wiele praktycznych problemów, m.in. podatnicy powinni przypisać odpowiedni kod dla dostarczanych przez siebie towarów i usług w oparciu o różne źródła, włączając w to: Nomenklaturę Scaloną, załącznik nr 15 do ustawy o VAT, ustawę o podatku akcyzowym, itd.

Nasze doświadczenie wskazuje, że część danych nie jest dostępna w obecnie funkcjonujących systemach księgowych spółek.

Inne istotne zmiany

W przepisach przewidziano karę pieniężną za każdy błąd w nowym pliku JPK, który będzie uniemożliwiał organowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Kwota kary wyniesie 500 zł za każdy błąd, jeżeli pomimo wezwania do skorygowania tego błędu, podatnik w terminie 14 dni nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie lub też w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Podstawowe deklaracje VAT zostaną zastąpione rozszerzonymi plikami JPK, niemniej podatnicy wciąż będą zobowiązani składać niektóre informacje, m.in. informacje podsumowujące (VAT-UE) na osobnych formularzach.

Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Zalecamy zweryfikowanie, czy obecnie funkcjonujące systemy księgowe pozwalają wygenerować wszystkie dane wymagane przez nowy JPK w sposób zgodny z przepisami.

Jesteśmy gotowi wspierać Państwa w zakresie nowego JPK zarówno w kwestiach merytorycznych, jak również technicznych.

Projekt nowej struktury logicznej [JPK_V7M(1)_v1-0] jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/

Nowa struktura może jeszcze ulec zmianie, niemniej, zakres dodatkowych danych objętych raportowaniem jest już znany i został opublikowany we właściwym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs