Tax Alert: Uchwała NSA ws. podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA: Podatek od gruntów objętych służebnością przesyłu

9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w temacie podatku od nieruchomości o sygn. II FPS 3/19, uznając, że do dnia 31 grudnia 2018 roku przedsiębiorca przesyłowy nie był podatnikiem podatku od nieruchomości.

1000
Tomasz Bełdyga - Radca prawny, Partner w KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich, Szef Zespołu ds. Cła i Handlu Międzynarodowego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w temacie podatku od nieruchomości o sygn. II FPS 3/19, w której uznał, że przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („u.p.o.l.”), ponieważ nie jest posiadaczem zależnym tego gruntu a jedynie posiadaczem prawa służebności.

Pragniemy podkreślić, że powyższa uchwała obowiązuje tylko w odniesieniu do stanu prawnego do 31 grudnia 2018 r., ponieważ od 1 stycznia 2019 r. takie grunty nie podlegają podatkowi od nieruchomości w przypadku udostępnienia ich zakładowi energetycznemu wprost na podstawie art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. 

NSA podkreślił również, że ciężar ekonomiczny jaki muszą ponieść Lasy Państwowe z tytułu uregulowania podatku od nieruchomości powinien zostać zrekompensowany przez przedsiębiorstwo przesyłowe jako wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości odpowiadającej wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości, z której korzystanie jest ograniczone w związku z obciążeniem tą służebnością zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy o lasach. Oznacza to, że o ile spór co do osoby podatnika został jednoznacznie rozstrzygnięty przez NSA przedmiotową uchwałą, o tyle temat zajęcia na działalność gospodarczą oraz sposób opodatkowania tych gruntów podatkiem leśnym lub podatkiem od nieruchomości (a jak tak, to jaką stawką) przez Lasy Państwowe pozostaje otwarty.

Jeżeli mieliby Państwo chęć na szersze omówienie z nami tematu, pozostajemy do dyspozycji.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs