Tax Alert: Wyrok TSUE w sprawie Glencore szansą dla podatników na wznowienie postępowania w tzw. sprawach karuzelowych

Wyrok TSUE szansą podatników w sprawach karuzelowych

Dnia 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został wyrok TSUE z 16 października 2019 r. w sprawie Węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn.. C-189/18). Wyrok jest podstawą do wznowienia postępowania w sprawach, w których przeciwko przedsiębiorcy wykorzystano dowody zebrane w sprawie jego kontrahenta lub innego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw. Termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania mija 16 stycznia 2020 r.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Czego dotyczy wyrok

Przedmiotowy wyrok dotyczy wykorzystywania przez organy podatkowe, w sprawach przeciwko podatnikowi, dowodów zebranych w sprawie jego kontrahenta lub innego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw.

TSUE orzekł, że wykorzystując takie dowody przeciwko przedsiębiorcy, organy nie mogą jednocześnie pozbawiać go dostępu do tych dowodów.

Takie działanie pozbawia go bowiem prawa do skutecznej obrony.

Skutki wyroku

Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11 ustawy Ordynacja podatkowa powyższy wyrok stanowi podstawę dla podatnika, w stosunku do którego na podstawie dowodów zebranych przeciwko jego kontrahentowi lub innemu podmiotowi uczestniczącemu w łańcuchu dostaw wydano decyzję ostateczną, do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. 

Wniosek o wznowienie postępowania

Należy pamiętać, że składając wniosek podatnik nie powinien ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że sytuacja w jego sprawie jest tożsama do sprawy w przedmiotowym wyroku, lecz również wykazać uchybienia w postępowaniu dowodowym będącym podstawą rozstrzygnięcia w jego sprawie.

Wniosek o wznowienie postępowania może być zasadny np. w sytuacji, kiedy na treść decyzji określającej zobowiązanie podatkowe miały wpływ ustalenia poczynione w ramach postępowania prowadzonego w sprawie kontrahenta podatnika. 

Może to mieć miejsce w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), w których zarzuca się podatnikom, że towar nabyty od dostawcy był wcześniej przedmiotem obrotu w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Zdarza się wówczas, że do materiału dowodowego danej sprawy podatkowej włączany jest materiał z postępowań karnych lub podatkowych dotyczących innych podmiotów. W rezultacie często zdarza się, że prawo podatnika do obrony jest ograniczone z uwagi na brak możliwości weryfikacji informacji zawartych w takich dokumentach.

Jeśli zatem w postępowaniu miała miejsce odmowa takiego dostępu lub ograniczenie zakresu udostępnianych materiałów i w oparciu o taki materiał dowodowy wydane zostało rozstrzygnięcie, możliwe jest argumentowanie, że zachodzi okoliczność dla wznowienia postępowania.

Termin do złożenia wniosku

Publikacja wyroku rozpoczęła bieg miesięcznego terminu na złożenie wniosku.

Tym samym termin na jego złożenie mija 16 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli chcieliby Państwo omówić możliwość skorzystania z instytucji wznowienia postępowania w Państwa sprawie lub w stosunku do Państwa jest prowadzone postępowanie na podstawie dowodów zebranych w sprawie kontrahenta lub innego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw, zapraszamy do kontaktu z KPMG.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs