Tax Alert: Prezydent podpisał nowelizację ustawy „wiatrakowej”

Prezydent podpisał nowelizację ustawy „wiatrakowej”

W ubiegły piątek, 29 czerwca 2018 r., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której dokonano zmiany definicji budowli w ustawie Prawo budowlane oraz zmiany definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

1000
Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Prezydent podpisał nowelizację ustawy „wiatrakowej” przywracając korzystne dla podatników regulacje w podatku od nieruchomości

Korzystne zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Znowelizowane przepisy w omawianym zakresie będą obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2018 r., co jest rozwiązaniem korzystnym dla podatników, zmierza bowiem do zmniejszenia wysokości podatku poprzez zawężenie zakresu opodatkowania. W takim przypadku retroaktywne działanie przepisów jest dopuszczalne.

Skutki nowelizacji

W wyniku przedmiotowej nowelizacji podatnicy, którzy w roku 2018 złożyli deklarację na podatek od nieruchomości wskazując w niej jako budowlę całą elektrownię wiatrową (tj. fundament, wieżę oraz elementy techniczne), po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw RP będą uprawnieni do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty za rok 2018 w odniesieniu do miesięcy, za które podatek został zapłacony w zawyżonej wysokości. Nadpłata wraz z odsetkami powinna zostać kolejno:

a) zaliczona na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w danej gminie (o ile występują);

b) zaliczona na poczet bieżących zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w danej gminie (z zastrzeżeniem, że od kolejnego miesiąca po publikacji w Dzienniku Ustaw RP, raty podatku będą liczone jedynie od fundamentu oraz wieży wiatraka);

c) zwrócona podatnikowi.

Nadpłata taka powinna zostać stwierdzona wraz z odsetkami liczonymi od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia, w którym zmieniono ustawę „wiatrakową”.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie opisywanej nowelizacji ustawy „wiatrakowej”, oprocentowanie będzie zaś przysługiwać wyłącznie od dnia powstania nadpłaty do wskazanego 30 dnia od dnia, w którym zmieniono ustawę „wiatrakową”.
 

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2017 r. wciąż nierozstrzygnięte

Na chwilę obecną niejasna pozostaje nadal kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 r., która w najbliższym czasie będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez skład 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego ma zostać podjęta 24 września 2018 r.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs