Global Mobility Services Alert: Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 roku

Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy z dnia 16 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którego autorem jest Ministerstwo Finansów.

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 roku

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uproszczeń w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. poprzez nałożenie na organy podatkowe obowiązku udostępnienia podatnikom zeznań podatkowych.

Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem systemu  e-Deklaracje), wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika).

KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) i danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian;
  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania, wskazania nr KRS OPP) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, wpłaty na IKZE etc.) i następnie je zaakceptować;
  • nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
     

Wdrożeniu omawianej usługi będzie towarzyszyła jednoczesna likwidacja możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.

Zgodnie z założeniami KAS już w 2019 r. przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 (w odniesieniu do zeznań składanych za 2018 r.). W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez KAS dołączą PIT-36 i PIT-36L.

Usługą „e-PIT” objęci mają zostać podatnicy rozliczający się:
a) indywidualnie;
b) wspólnie z małżonkiem;
c) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie będzie udostępniane podatnikowi na portalu podatkowym z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
 

Projektowane zmiany będą miały również wpływ na termin składania urzędom skarbowym informacji przez płatników (np. PIT-11), który zostanie skrócony z końca lutego na koniec stycznia danego roku. Co istotne informacje można będzie składać jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo w przygotowanym przez MF projekcie ustawy przewidziano zmianę sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, m.in. w sytuacji gdy dochód podatnika przekroczy w ciągu roku pierwszy próg podatkowy (tj. 85 528 zł). Wówczas za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, zaliczka wynosi 18 proc. od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty i 32 proc. od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianej ustawy, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs