Tax Alert: Zapowiedź opodatkowania działalności cyfrowej

Zapowiedź opodatkowania działalności cyfrowej

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej:

1000
Tax Alert
 • Dyrektywę ustanawiającą przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;
 • Dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych.

  Projekty Dyrektyw przedłożone przez Komisję są początkiem prac legislacyjnych na szczeblu Unii.

Rozwiązanie docelowe

Pierwsza z powyższych dyrektyw ma w założeniu stanowić docelową reformę przepisów dotyczących opodatkowania działalności cyfrowej.

Projekt ma na celu umożliwienie państwom członkowskim opodatkowania zysków generowanych na ich terytorium, nawet jeśli dane przedsiębiorstwo nie jest na tym terytorium fizycznie obecne.
Zgodnie z projektem platforma cyfrowa stanowi podlegającą opodatkowaniu „obecność cyfrową” lub wirtualne stałe miejsce prowadzenia działalności w danym państwie członkowskim, jeżeli spełnia jedno z następujących kryteriów

 • jej roczne przychody uzyskane w danym państwie członkowskim przekraczają próg wynoszący 7 mln EUR;
 • ma w danym państwie członkowskim ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym;
 • w roku podatkowym między danym przedsiębiorstwem a użytkownikami biznesowymi zawieranych jest ponad 3 tys. umów o usługi cyfrowe.

Ponadto proponowane rozwiązanie może stanowić element wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).
 

Rozwiązanie tymczasowe

Druga z proponowanych dyrektyw ma stanowić rozwiązanie tymczasowe na czas prac nad docelową reformą oraz zapewnić rozwiązanie na szczeblu Unii na wypadek braku konsensusu co do rozwiązania docelowego.

Podatek od usług cyfrowych ma umożliwić natychmiastowe generowanie dochodów dla państw członkowskich, z zastrzeżeniem zawartych w nim mechanizmów ograniczenia podwójnego opodatkowania.

Dyrektywa ma również zapobiec wprowadzeniu przez niektóre państwa członkowskie własnych rozwiązań w tym zakresie, co mogłoby skutkować powstaniem krajowych rozwiązań ze szkodą dla jednolitego rynku.
Propozycja Komisji zakłada, że podatek będzie nakładany na przychody z działalności, w ramach której główną rolę w tworzeniu wartości odgrywają użytkownicy, takie jak:

 • ze sprzedaży przestrzeni reklamowej w Internecie;
 • z działalności w zakresie pośrednictwa internetowego, która zapewnia użytkownikom możliwość interakcji z innymi użytkownikami i może ułatwiać im zawieranie ze sobą transakcji sprzedaży towarów i usług;
 • ze sprzedaży danych generowanych w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników. 

Dochody z tego podatku zasilałyby państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, a podatkiem obciążone byłyby wyłącznie przedsiębiorstwa, które w skali globalnej osiągają łącznie roczne przychody w wysokości 750 mln EUR, a w skali UE – przychody w wysokości 50 mln EUR.

Szacuje się, że w przypadku ustalenia stawki tego podatku na poziomie 3 proc. mógłby on przynieść państwom członkowskim wpływy w wysokości 5 mld EUR rocznie.

Obie dyrektywy zakładają wprowadzenie podatku od 1 stycznia 2020 r. Natomiast wdrożenie rozwiązania tymczasowego jest uzależnione od odroczenia rozwiązania docelowego.
 

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów wspiera oba projekty dyrektyw i monitoruje dynamikę prac na szczeblu Unii.

Jeżeli tempo prac nad projektem w Unii będzie niezadowalające, Ministerstwo Finansów nie wyklucza wprowadzenia własnych rozwiązań przed unijnymi.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs