Global Mobility Services Alert: Informacja PIT-11 dla osób oddelegowanych za granicę

Informacja PIT-11 dla osób oddelegowanych za granicę

28 lutego 2018 roku dla większości firm mija termin przekazania pracownikom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym (w formie elektronicznej) imiennych informacji PIT-11 o uzyskanych przez te osoby dochodach w 2017 roku.

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Informacja PIT-11 dla osób oddelegowanych za granicę

Prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników, którzy w ciągu roku pracowali za granicą, stwarza pracodawcom wiele problemów.

Wynika to m.in. z tego, iż wynagrodzenie wypłacane takim osobom jest często wykazywane w walutach obcych, w ciągu roku dochody opodatkowane są w kraju lub za granicą, składki na ubezpieczenia mogą być opłacane również w kraju lub za granicą, a do tego dochodzi jeszcze zwolnienie od opodatkowania części dochodów wynikające z ustawy PIT. 

Pomimo iż w formularzu znalazły się pozycje przeznaczone do wykazania zagranicznych przychodów, zdarza się, iż sama informacja PIT-11 jest w dalszym ciągu dla pracownika dokumentem niewystarczającym, by prawidłowo sporządził swoje zeznanie roczne.

Sposób wypełnienia informacji
PIT -11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę zależy, co do zasady, od metody unikania podwójnego opodatkowania, jaka wynika z danej umowy międzynarodowej.

Dodatkowo, przygotowując informację PIT-11 za 2017 r. płatnik będzie zobowiązany ustalić rezydencję podatkową podatnika, a w przypadku polskich nierezydentów podatkowych, uzyskać dodatkowe informacje o zagranicznym adresie pracownika czy jego numerze identyfikacyjnym wydanym za granicą.
 

Przykładowe kwestie problematyczne

Poniżej przedstawiamy pozostałe przykładowe pytania i problemy, które mogą towarzyszyć płatnikom przy sporządzaniu informacji PIT-11:

  • Jaka część kwoty przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski, a jaka na terenie kraju, w umowie z którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, jako metoda unikania podwójnego opodatkowania? 
  • Czy pracownik przebywał w podróży służbowej czy może wykonywał obowiązki pracownicze w ramach tzw. oddelegowania?
  • Czy przychód uzyskany za granicą, wykazany w PIT-11, pomniejszony został o odliczenie w wysokości 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia?
  • Czy w informacji PIT-11 została również uwzględniona wartość dodatkowych świadczeń i benefitów przyznanych pracownikowi w związku z oddelegowaniem?

Mając powyższe na względzie, będzie nam miło zaoferować Państwu nasze usługi dotyczące przygotowania informacji PIT-11, w szczególności w zakresie:

  • Analizy i weryfikacji Państwa bieżącej sytuacji, w związku z przygotowaniem informacji PIT-11;
  • Przeglądu dokumentacji kadrowo-płacowej w celu poprawnego przygotowania rocznych informacji o dochodach;
  • Przygotowania i koordynacji procesu sporządzania informacji PIT-11 dla Państwa pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs