Tax Alert: Obwieszczenie MSZ wprowadzające nową treść przepisów w polskiej wersji UPO zawartej ze Szwecją

Tax Alert: Obwieszczenie MSZ

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych wprowadzające nowe brzmienie przepisów w zakresie opodatkowania odsetek w polskim tekście umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Szwecją (dalej: „UPO”).

1000

Kontakt

Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
 Tax Alert: Obwieszczenie MSZ wprowadzające nową treść przepisów w polskiej wersji UPO zawartej ze Szwecją

Wprowadzona zmiana

Obwieszczenie ma na celu sprostowanie błędu, polegającego na niezgodności językowej między wersjami umowy polsko-szwedzkiej, poprzez wprowadzenie do art. 11 ust. 1 UPO klauzuli rzeczywistego beneficjenta odsetek, tzw. beneficial owner cause.

W wyniku powyższego nowa treść regulacji zawartej w art. 11 ust. 1 UPO otrzymała następujące brzmienie: „Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie, których rzeczywistym beneficjentem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.
 

Dotychczasowa niezgodność językowa przepisu

Dla przypomnienia należy wskazać, że umowa polsko-szwedzka została sporządzona w trzech wersjach językowych: polskiej, szwedzkiej oraz angielskiej. Zgodnie z art. 30 tej umowy w przypadku rozbieżności rozstrzygający jest tekst angielski.

Zgodnie z informacją Ministra, obwieszczenie ma na celu korygować „błąd” zawarty w art. 11 ust. 1 UPO. Angielska wersja treści powyższej regulacji zawiera klauzulę rzeczywistego beneficjenta, podczas gdy polska wersja odnosiła się tylko do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Na tym tle powstały liczne kontrowersje wśród organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, czy polscy podatnicy są zobligowani do analizy treści umowy sporządzonej w języku obcym.

Z literalnego brzmienia polskiej wersji umowy wynikało, że jeśli odsetki zostaną wypłacone przez podmiot polski rezydentowi szwedzkiemu to korzystają one ze zwolnienia z podatku u źródła w Polsce, a przychody te podlegają opodatkowaniu w całości w Szwecji.

Nie miało przy tym znaczenia, czy odbiorcą odsetek był rzeczywisty beneficjent.
 

Kontrole organów podatkowych

Obecnie organy podatkowe prowadzą liczne kontrole i postępowania w stosunku do podatników, u których wystąpiła wypłata odsetek do szwedzkiego rezydenta w latach ubiegłych. Zdaniem organów podatkowych obowiązującą dla polskich podatników jest wersja angielska umowy. W efekcie powyższego organy podatkowe weryfikują status rzeczywistego beneficjenta szwedzkich rezydentów otrzymujących odsetki a w konsekwencji prawo do skorzystania z korzyści wynikającej z UPO (brak podatku u źródła przy wypłacie odsetek).

Biorąc powyższe pod uwagę, obecnie podejście organów podatkowych może w znaczący sposób wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm, które korzystały w przeszłości z finansowania udzielanego przed szwedzkich rezydentów.

Jeżeli omawiane zagadnienie wystąpiło w Państwa firmie lub są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych przepisów uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs