Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów a moment nabycia prawa do zwolnienia

Produkcja wyrobów a moment nabycia prawa do zwolnienia

Możliwość zaliczenia do dochodu z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych dochodu ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy w okresie pomiędzy uzyskaniem zezwolenia a nabyciem prawa do zwolnienia – korzystna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

1000
Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów, a moment nabycia prawa do zwolnienia | Katarzyna Kocoń

9 sierpnia 2017 r. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska podatnika, który zwrócił się do organu z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku (ale już po uzyskaniu zezwolenia), osiągnięty po miesiącu w którym spółka nabyła to prawo, podlega zwolnieniu z podatku CIT.

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla podatników ubiegających się o objęcie granicami strefy już istniejących zakładów produkcyjnych.

Wnioskodawca, spółka produkcyjna specjalizująca się w produkcji wyrobów na bazie kakao i czekolady, uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o przepisy regulujące możliwość objęcia jej granicami przedsiębiorstwa już istniejącego i funkcjonującego (w związku z realizacją nowej inwestycji). Wymagania określone w zezwoleniu nakładały na spółkę obowiązek poniesienia na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w określonej wysokości oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia. Zgodnie z §5 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1548), wnioskodawcy przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały powyższe warunki.

Przedsiębiorcy ubiegający się o objęcie granicami strefy już funkcjonujących zakładów standardowo spotykają się z sytuacją, w której proces produkcyjny wyrobów wytwarzanych na terenie strefy rozpoczął się już po otrzymaniu przez nich zezwolenia i zakończył jeszcze przed uzyskaniem prawa do zwolnienia. Faktyczna sprzedaż natomiast a zatem i dochód osiągany jest w momencie, gdy takie prawo już przedsiębiorcy przysługuje. Wątpliwości pojawiają się co do prawidłowości zaklasyfikowania takiego dochodu.

W swojej argumentacji, która również w naszej ocenie zasługiwała na uznanie, wnioskodawca wskazał, że w przypadku wyrobów strefowych wytworzonych oraz sprzedawanych w okolicznościach przedstawionych powyżej, spełnione zostały niezbędne kryteria zastosowania zwolnienia z podatku, tj.:

 • towary zostały wytworzone na terenie SSE,
 • towary są objęte zakresem wskazanym w zezwoleniu,
 • dochód z ich sprzedaży powstał po spełnieniu warunków wynikających z zezwolenia (poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz osiągnięcie poziomu zatrudnienia).

W przywołanej interpretacji, Dyrektor KIS odstąpił od uzasadnienia i uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, w którym ten stwierdził, że „ze dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku dochodowego (ale po uzyskaniu Zezwolenia) osiągnięty od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełniła warunki określone w Zezwoleniu, tj. po nabyciu prawa do zwolnienia podatkowego podlega/będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.” Tym samym potwierdził stanowisko organów podatkowych zaprezentowane w latach poprzednich (np. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 kwietnia 2016 r., nr ILPB3/4510-1-49/16-2/KS oraz z 5 marca 2015 r., nr ILPB3/423-649/14-2/KS).

Opisywaną interpretację należy ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę wątpliwości jakie może nasunąć interpretacja przepisów dotyczących SSE. Tym bardziej, istnienie jednolitego stanowiska w tym zakresie jest korzystne dla podatników inwestujących w SSE, niejednokrotnie ponoszących znaczne nakłady inwestycyjne, warunkujące możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Jednocześnie przypominamy o planowanych zmianach w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych - projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji został skierowany do konsultacji publicznych 20 października 2017 r. (zapoznaj się z treścią projektu). Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z publikacjami KPMG, gdzie będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach w tym zakresie.

KPMG posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z tym tematem.

Zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

 1. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2017 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.125.2017.1.AK
 2. Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888)
 3. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1010 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).
   

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs