Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/02

Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/02

Celem niniejszego kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce. Jesteśmy przekonani, że okaże się on cennym źródłem, które pomoże Państwu być na bieżąco z nowymi regulacjami i wytycznymi w zakresie ich stosowania.

1000
Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/02

Daty wejścia w życie MSSF

 • Daty wejścia w życie – w skrócie
 • Status zatwierdzenia MSSF przez Unię Europejską (UE)
 • Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku od konsolidacji
  (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28)

Nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje

 • Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (Zmiany do MSSF 2)
 • Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (Zmiany do MSSF 15)
 • Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
  (Zmiany do MSSF 4)
 • Projekt: Definicja przedsięwzięcia i ujęcie księgowe posiadanych uprzednio udziałów
  (Proponowane zmiany do MSSF 3 i MSSF 11)

Nowe regulacje obowiązujące w Polsce

 • Zmiany rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych

Inicjatywy podejmowane przez organy nadzoru

 • Przychody – Regulator wzywa do przejrzystości wpływu MSSF 15

Nasze najnowsze publikacje

 • Insights into IFRS – Aktualne przemyślenia i wskazówki ekspertów KPMG w zakresie zagadnień regulowanych przez MSSF
 • Brexit: Następstwa dla sprawozdawczości finansowej (lipiec 2016 r.)
 • Zmiany w sposobie ujęcia przychodów (kwiecień – czerwiec 2016 r.)
 • Przychody – opcje przejścia (czerwiec 2016 r.)
 • Przychody: szczegółowe omówienie (maj 2016 r.)
 • Przychody w spółkach telekomunikacyjnych – szczegółowe omówienie (wrzesień 2016 r.)
 • MSSF 9 dla instytucji niefinansowych (maj 2016 r.)
 • MSSF 9 dla banków (wrzesień 2016 r.)

 • Wdrożenie MSSF 9 – Rozważania dla systemowo istotnych banków (czerwiec 2016 r.)
 • Ujęcie księgowe ubezpieczeń – oczekiwane zmiany dla zakładów ubezpieczeń ogólnych i zakładów ubezpieczeń na życie (lipiec 2016 r.)
 • MSSF: nowe standardy – czy jesteś gotowy? (wrzesień 2016 r.)
 • Alternatywne miary wyników – W dążeniu do globalnej przejrzystości (czerwiec 2016 r.)
 • Rada Stabilności Finansowej: Zespół ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem (kwiecień 2016 r.)
 • Biuletyny MSSF

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs