Nowa ustawa o delegowaniu pracowników – nowe zasady delegowania pracowników

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników

Dnia 18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 2016, poz. 868).

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Nowa ustawa o delegowaniu pracowników – nowe zasady delegowania pracowników

Nowa ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE z dnia 15 maja 2014 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa nakłada na pracodawców wysyłających do Polski pracowników szereg obowiązków.

Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski

Najważniejsza dla pracodawców zmiana oznacza wprowadzenie mechanizmów, które umożliwiają Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) badanie prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Polski, tj.:

  • czy przedsiębiorstwo, które deleguje pracownika, rzeczywiście prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby, oraz
  • czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski są zobowiązani do:

  • złożenia PIP, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług stosownego oświadczenia;
  • wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP, przebywającej w okresie delegowania na terytorium RP;
  • przechowywania i udostępniania w okresie delegowania (oraz w ciągu dwóch lat po zakończeniu delegowania) dokumentacji dotyczącej pracownika delegowanego.
     

Terminy

Zagraniczny pracodawca jest obowiązany wywiązać się z powyższych obowiązków (głównie złożyć oświadczenie i wyznaczyć osobę kontaktową) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez delegowanego pracownika.

W przypadku delegowań trwających w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 18 czerwca 2016, pracodawca delegujący zobowiązany jest do wywiązania się z powyższych obowiązków w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 18 września 2016 roku).

Kary

Niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny w wysokości od PLN 1 000 do PLN 30 000.

Nowe regulacje mogą dotknąć również polskich pracodawców

Nowe regulacje dotyczące polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę sprowadzają się zasadniczo do kwestii poinformowania PIP na żądanie, o prowadzonej w Polsce działalności i warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych.

Wsparcie KPMG

Jeżeli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem więcej szczegółów lub ewentualną pomocą KPMG w wywiązaniu się z powyższych obowiązków, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs