Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/01

Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/01

Celem niniejszego kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce. Jesteśmy przekonani, że okaże się on cennym źródłem, które pomoże Państwu być na bieżąco z nowymi regulacjami i wytycznymi w zakresie ich stosowania.

1000
Biuletyn Rachunkowości - Numer 2016/01

Chcesz otrzymywać informacje nowych numerach Biuletynu Rachunkowości mailem?

Zapisz się teraz.

Daty wejścia w życie MSSF

 • Daty wejścia w życie – w skrócie
 • Status zatwierdzenia MSSF przez Unię Europejską (UE)

Nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje

 • MSSF 16 Leasing
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień (Zmiany do MSR 7)
 • Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych strat (Zmiany do MSR 12)

Nasze najnowsze publikacje

 • Wytyczne do przygotowania skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych - Przykładowe ujawnienia i Lista sprawdzająca (marzec 2016 r.)
 • Wytyczne do przygotowania rocznych sprawozdań finansowych: MSSF 9 – Przykładowe ujawnienia
  dla banków (marzec 2016 r.)
 • MSSF: nowe standardy – czy jesteś gotowy? (marzec 2016 r.)
 • Zmieniające się regulacje bankowe: część piąta
 • Biuletyny MSSF

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs