Ceny transferowe oczami Ministerstwa Finansów

TP Alert

W dniu 26 lutego 2016 roku na stronach Ministerstwa Finansów została zamieszczona informacja „100 dni rządów – Ministerstwo Finansów”, w której przedstawione zostały najważniejsze działania zrealizowane oraz kontynuowane przez resort finansów.

1000

Kontakt

Jacek Bajger, KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
TP Alert

W informacji podkreślono, że wśród działań realizowanych obecnie znajduje się ograniczenie problemu zaniżenia podstawy opodatkowania w wyniku zastosowania nierynkowych cen transferowych. Działania kontrolne w tym zakresie zostały już rozpoczęte i jak zapowiedziało Ministerstwo, będą zintensyfikowane w II kwartale br.

Pierwsze zapowiedzi wnikliwej analizy transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi pojawiły się już w grudniu 2015 r., kiedy to Minister Finansów zachęcał podatników do składania korekt za lata ubiegłe.

Dalsze zainteresowanie transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało potwierdzone komunikatem wydanym w dniu 5 lutego 2016 r. Zgodnie z jego treścią szczególne zainteresowanie kontrolujących skierowane będzie ku podmiotom, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo wykazywanych przychodów.

W tym samym komunikacie, resort finansów zaprezentował zamierzenia Ministerstwa na rok 2016 w zakresie cen transferowych, a także poinformował o doświadczeniach wynikających z praktyki poprzednich miesięcy, przedstawiając przykłady ujawnionych dotychczas nieprawidłowości.

Według informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów w wyniku już zakończonych postępowań w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej zidentyfikowany został szereg technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych skutkujących nie wykazywaniem dochodów, lub wykazywaniem dochodów niższych od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały. Przykładowe mechanizmy zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów obejmują, m.in.

 • sztuczne podwyższenie księgowej wartości udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych,
 • zawarcie z większościowym akcjonariuszem jednorazowej dużej umowy, powodującej powstanie straty podatkowej u kontrolowanego,
 • ustalenie nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej,
 • zastosowanie nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym,
 • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku.

Kolejno wydawane informacje przedstawiają konsekwentnie stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym ceny transakcyjne w transakcjach realizowanych przez polskich podatników z podmiotami powiązanymi będą przedmiotem szczególnego zainteresowania w 2016 r.

W odpowiedzi na zapowiadaną przez Ministra Finansów wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie cen transferowych rekomendujemy:

 • dokonanie przeglądu dotychczasowej polityki cen transferowych i stosowanych zasad rozliczeń,
 • przegląd i uzupełnienie dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie lub aktualizacja analiz rynkowych (benchmarking study) potwierdzających rynkowość transakcji,
 • weryfikację prawidłowości ujęcia transakcji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs