Zmiany w przepisach TP w wybranych krajach – raportowanie Country-by-Country

TP Alert

Mając na uwadze inicjatywę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej: „OECD”) oraz grupy G20, dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów, organy podatkowe na całym świecie dostosowują dotychczasowe lokalne przepisy do standardów rekomendowanych w międzynarodowej skali. Należą do nich m.in. regulacje w zakresie raportowania Country-by-Country (dalej: „CbC”).

1000

Kontakt

Jacek Bajger, KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Zmiany w przepisach TP w wybranych krajach – raportowanie Country-by-Country

CbC to raport przedstawiający kluczowe informacje, uwzględniający m.in. wysokość dochodów i zapłacony podatek czy miejsca prowadzenia działalności, przez poszczególne podmioty w grupie, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 750.000.000 EUR.

Regulacje w sprawie raportowania CbC są przedmiotem planowanej przez Komisję Europejską „Dyrektywy Anti – BEPS”.

W Polsce, przepisy w zakresie CbC obowiązują od 1 stycznia 2016 r.


CbC na arenie międzynarodowej

Rekomendowane jest, aby pierwsze raporty CbC wymagane były w roku finansowym rozpoczynającym się w dniu lub po dacie 1 stycznia 2016 r. Niemniej jednak w niektórych jurysdykcjach dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do nowych standardów wymaga większych nakładów czasu i pracy, niż te przewidziane w standardach określonych przez OECD/G20. Poniżej, przedstawiony został aktualny status prac związanych z implementacją przepisów w zakresie raportowania CbC w wybranych państwach.

Argentyna - przygotowywanie środków w celu zaostrzonej implementacji rekomendacji BEPS, uwzględniając przy tym wymóg raportowania CbC.

Australia - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały wdrożone od 1 stycznia 2016 r.

Belgia - planowane wdrożenie regulacji w zakresie raportowania CbC.

Chiny - planowane wdrożenie regulacji w zakresie raportowania CbC o bardziej zaostrzonym charakterze.

Dania - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały wdrożone od 1 stycznia 2016 r.

Finlandia - wydanie projektu zmian do regulacji w sprawie cen transferowych oraz wdrożenia CbC.

Francja - regulacje w zakresie raportowania CbC przez największe międzynarodowe przedsiębiorstwa zostały uwzględnione w Ustawie Finansowej na rok 2016.

Grecja - obecnie nie zostały podjęte żadne kroki w zakresie implementacji raportowania CbC.

Hiszpania - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały wdrożone od 1 stycznia 2016 r.

Holandia - planowane wdrożenie regulacji w zakresie raportowania CbC.

Hong Kong - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

Indie - planowane wdrożenie regulacji w zakresie raportowania CbC o bardziej zaostrzonym charakterze.

Irlandia - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały wdrożone od 1 stycznia 2016 r.

Japonia - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

Korea - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

Luksemburg - prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie w ramach przepisów prawa obowiązku sporządzania raportu CbC, których wynik zostanie opublikowany najprawdopodobniej w 2016 r.

Malezja - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

Meksyk - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały uwzględnione w propozycji budżetu na rok 2016.

Niemcy - planowane wdrożenie regulacji w zakresie raportowania CbC.

Nigeria - ustanowienie natychmiastowego obowiązku składania raportów CbC od przedsiębiorstw przez Nigeryjskie Organy Podatkowe.

Norwegia - przedstawiona została propozycja wdrożenia regulacji związanych z raportowaniem CbC w zgodności z rekomendacjami OECD.

Nowa Zelandia - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

Polska - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały wdrożone od 1 stycznia 2016 r.

Rosja - obecnie, nie zostały podjęte żadne kroki w zakresie implementacji raportowania CbC.

Szwajcaria - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC.

Tajlandia - planowane wdrożenie regulacji dotyczących raportowania CbC w zakresie proponowanym przez rekomendacje OECD/G20.

USA - opublikowanie propozycji regulacji (REG-109822-15) nakładających na amerykańskie podmioty będące podmiotami dominującymi grup międzynarodowych, obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań typu CbC.

Wielka Brytania - opublikowanie wersji roboczej regulacji wdrażających raportowanie CbC.

Włochy - regulacje w zakresie raportowania CbC zostały uwzględnione w ustawie budżetowej na rok 2016.


Efekt CbC

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. regulacje w zakresie raportowania CbC oznaczają:

  • większą dokładność danych pozyskiwanych przez organy podatkowe na temat transakcji przeprowadzonych przez podatników z podmiotami powiązanymi oraz weryfikację zgodności ustalonych warunków przeprowadzonych przez nie transakcji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
  • narzędzie dla organów podatkowych i skarbowych do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz do wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych,
  • wprowadzenie zobowiązania spółek będących częścią zagranicznych grup kapitałowych do przekazania wymaganych informacji do spółki matki, która następnie złoży odpowiednie sprawozdanie w swoim kraju,
  • ponadto planowane jest powołanie przez Ministerstwo Finansów specjalnego zespołu kontroli do analizy sprawozdań CbC z poszczególnych krajów. 

 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs