KPMG Global Metals Outlook 2015: Going for growth in an era of intense competition

KPMG Global Metals Outlook 2015

W niniejszym raporcie KPMG zapewnia kompleksowy przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym.

Przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym.

Ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania dla wielu spółek z branży metalurgicznej. Nadmiar mocy produkcyjnych i obniżenie cen rudy żelaza doprowadziły do intensywnej konkurencji. Nic dziwnego, że każda firma szuka nowych możliwości rozwoju i koncentruje się na redukcji kosztów. Jednocześnie producenci skupiają się na poprawie działania łańcucha dostaw w celu optymalizacji wykorzystania kapitału i dostosowania się do wymagań klientów.

W niniejszym raporcie KPMG zapewnia kompleksowy przegląd aktualnych trendów, problemów i szans w globalnym sektorze metalurgicznym. Raport zawiera cenne punkty odniesienia, a także porady i praktyczne spostrzeżenia partnerów KPMG, ekspertów branżowych i liderów na rynku.

© 2024 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://kpmg.com/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie