Biuletyn rachunkowości - numer 2015/02

Biuletyn rachunkowości - numer 2015/02

Celem niniejszego kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce. Jesteśmy przekonani, że okaże się on cennym źródłem, które pomoże Państwu być na bieżąco z nowymi regulacjami i wytycznymi w zakresie ich stosowania.

1000
Biuetyn rachunkowości

Daty wejścia w życie MSSF

 • Daty wejścia w życie – w skrócie,
 • Status zatwierdzenia.MSSF przez Unię Europejską (UE).

Nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje

 • Data zastosowania MSSF 15 (Proponowane zmiany do MSSF,
 • Założenia koncepcyjne,
 • Przeliczenia wynikające ze zmiany, ograniczeń i rozliczenia programów świadczeń/Dostępność zwrotu z programu określonych świadczeń.

Nasze najnowsze publikacje

 • Zmiany w sposobie ujęcia przychodów: Wpływ na spółki z branż transportowej oraz żywności, napojów i dóbr konsumpcyjnych (kwiecień i maj 2015 r.), 
 • Najważniejsze wiadomości: MSSF – nowe standardy (marzec 2015 r.),
 • Wytyczne do przygotowania skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego –  Lista sprawdzająca (kwiecień 2015 r.),
 • Zmieniające się regulacje bankowe 2015 – części 1 i 2 (marzec i kwiecień 2015 r.),
 • Biuletyny MSSF.

ZAPISZ SIĘ

Chcesz otrzymywać nowe numery Biuletynu rachunkowości mailem?
Zapisz się teraz. 

English version

 • Effective dates of IFRSs
 • New IFRS standards, amendments and interpretations
 • Our recent publications

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs