Biuletyn Rachunkowości - Numer 2015/01

Biuletyn Rachunkowości - Numer 2015/01

Celem niniejszego kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce. Jesteśmy przekonani, że okaże się on cennym źródłem, które pomoże Państwu być na bieżąco z nowymi regulacjami i wytycznymi w zakresie ich stosowania.

1000
Biuletyn rachunkowości

Daty wejścia w życie MSSF

  • Daty wejścia w życie – w skrócie Status zatwierdzenia MSSF przez Unię Europejską (UE).

Nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje

  • Klasyfikacja zobowiązań (proponowane zmiany do MSR 1).

Nowe regulacje obowiązujące w Polsce

  • Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja.

Nasze najnowsze publikacje

  • Zmiany w sposobie ujęcia przychodów: Wpływ na ubezpieczycieli i deweloperów (styczeń i luty 2015 r.);
  • Najważniejsze wiadomości: MSSF – nowe standardy (luty 2015 r.);
  • Wytyczne do sporządzania skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych – Przykładowe ujawnienia (marzec 2015 r.);
  • Biuletyny MSSF.

ZAPISZ SIĘ

Chcesz otrzymywać nowe numery Biuletynu rachunkowości mailem?
Zapisz się teraz. 

English version

  • Effective dates of IFRSs
  • New IFRS standards, amendments and interpretations
  • Our recent publications.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie