Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie

Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie

Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Jak wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”, wśród dużych i średnich firm w Polsce panuje bardzo duża świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (CSR). Jesteśmy jednak dopiero w połowie drogi do działania w oparciu o wdrożone programy CSR.

1000
Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie

Dobre praktyki w tym zakresie podejmuje w Polsce co druga badana firma, przy czym najczęściej są to firmy bardzo duże i te z udziałem kapitału zagranicznego. Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu nabiera znaczenia w przedsiębiorstwach realizujących działania CSR – w co drugim z nich członek zarządu odpowiada za kwestie CSR, a 63% formalnie uwzględnia je w swojej strategii. Z drugiej strony, mimo przedstawianych opinii, że powinnością firm jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne (96%), dla 18% firm CSR oznacza długofalowe i planowe zaangażowanie.

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce” jest wspólnym przedsięwzięciem KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwsza część raportu przedstawia poglądy respondentów na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, druga – deklarowane działania, które zostały wskazane przez respondentów z firm.

 

Celem badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych (z ang. CATI – Computer Assisted Telephone Interview) we wrześniu 2014 roku, było zestawienie opinii najwyższej kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za CSR oraz działań, które ich firmy faktycznie podejmują. W badaniu zastosowano celowy dobór próby. Znaczącą większość badanych (pod względem wielkości zatrudnienia lub przychodów) stanowiły średnie, duże i bardzo duże przedsiębiorstwa – łącznie 101 przedsiębiorstw.

 

Przebadano najwyższą kadrę kierowniczą (prezesów, członków zarządów i dyrektorów) oraz pracowników niższego szczebla (przede wszystkim osoby odpowiedzialne za CSR, marketing i komunikację, PR i kontakty z mediami) dużych i średnich firm w Polsce. Blisko połowę badanej grupy stanowiła najwyższa kadra kierownicza – 13% to prezesi lub członkowie zarządu, a 31% dyrektorzy.

 

Około połowę badanych firm stanowiły organizacje, które w 100% są polskie, tj. nie posiadają udziału kapitału zagranicznego. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające wyłącznie kapitał zagraniczny stanowiły ponad jedną czwartą próby (28%).

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs