• 1000

Zaangażowanie w wolontariat pozwala budować relacje oparte na wartościach i wspólnej misji. Dzięki działaniom wolontariackim uczymy się bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach kompetencji – empatii, szacunku dla drugiego człowieka oraz współpracy. Fundacja KPMG wspiera zaangażowanie wolontariuszy niosących pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Program grantowy dla wolontariuszy - pracowników KPMG

Fundacja wspiera firmowy wolontariat w KPMG, realizując program grantowy dla pracowników, promując ideę wolontariatu i finansowo wspierając oddolne inicjatywy wolontariackie. Pracownicy mogą zgłaszać swoje projekty przez cały rok. Pracodawca – firma KPMG, przyznaje dwa dni wolne na wolontariat w roku.

Wsparcie finansowe dla projektów pracowniczych przyznawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii ekspertów programu i akceptacji Zarządu Fundacji. Dofinansowanie otrzymują projekty, które angażują co najmniej trzech pracowników firmy i mają na celu wspieranie społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji realizujących cele ochrony przyrody i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, podmiotów kulturalnych, edukacyjnych. Fundacja szczególnie ceni projekty promujące przedsiębiorczość i solidarność społeczną, odpowiadające na realne potrzeby społeczne.


Przykładowe obszary projektowe:


Ikona: Malowanie domu

Wspieranie społeczności lokalnych (np. remont placówek edukacyjnych, medycznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych tego typu, organizacja akcji specjalnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, promujących zdrowie i jego ochronę dla dzieci, młodzieży, seniorów w lokalnych społecznościach).


Ikona: Liść w żarówce

Ochrona i poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym (np. prace porządkowe i/lub remont terenów zielonych, organizacja akcji/kampanii edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska).


Ikona: Rosnące wykresy na tle koła zębatego

Promowanie idei przedsiębiorczości (np. szkolenia/warsztaty edukacyjne, organizacja akcji wspierających rozwój innowacyjności, wzmacniających zainteresowanie nowymi technologiami, rozwojem kariery, dążeniem do różnorodności w środowisku pracy).


Ikona: Planeta otoczona kwitnącą roślinnością

Wsparcie instytucji działających na rzecz ochrony przyrody i pomocy zwierzętom.

Czego nie finansujemy w ramach grantów na wolontariat:

 • działalności politycznej,
 • działalności religijnej,
 • działalności stojącej w przeciwności z zasadami etycznymi i prawem,
 • działalności organizacji, instytucji, której członkami organów lub pracownikami są bliscy pracowników firmy.

Edycja I

Projekty:

 • Bieg Bohaterów      
 • Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku („SOSW”) koło Gniezna
 • Turniej Rugby Tag dla młodzieży
 • sztuKa wsPółczesna twórczyM dialogiem

Edycja II

Projekty:

 • Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku („SOSW”) koło Gniezna – projekt Sala Rehabilitacyjna
 • Montaż chłodni komorowej -Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Pobierowie, Stowarzyszenie Monar-Markot
 • Warsztaty kulinarne dla Domu Dziecka
 • Skrzydła Miasta
 • Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci

Edycja III

Projekty:

 • Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku ("SOSW") koło Gniezna - projekt Sala lekcyjna
 • Remont stołówki w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej
 • Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci
 • Przeprowadzka dla Domu Młodzieży im. Św. Dominika Savio

Edycja IV

Projekty:

 • Biznes Małolata
 • Dobre liceum przyszłości
 • Edu Misja - Drzwi do samodzielności
 • Klub Środowiskowy Parasol - odświeżenie pomieszczenia
 • Ogród Motyli
 • Renowacja kompleksu terapeutycznego w Domu Dziecka nr 16 w Warszawie
   Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku k/Gniezna
 • Wrocławskie Krasnale

Szkolny Ambasador KPMG

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Wiemy jak ważne jest dla naszej przyszłości zaangażowanie najmłodszych w społeczne i obywatelskie inicjatywy. Uczniowie coraz chętniej interesują się sprawami społecznymi, dlatego chcemy wesprzeć wolontariackie przedsięwzięcia dzieci i młodzieży. Tworzenie dobrych warunków do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym jest naszą misją. Chcemy kształtować w młodych poczucie sprawczości i wpływu na rzeczywistość, choćby tą najbliższą - w szkole. Dlatego dzięki młodym ludziom i ich zaangażowaniu dofinansujemy projekty i doposażymy szkolne koła wolontariatu, tak aby ich działania mogły osiągnąć większą skalę i być skuteczniejsze. O szczegółach programu będziemy informować wkrótce.

Zostań wolontariuszem Fundacji

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Fundacji, zgłoś się do nas. Napisz maila fundacja@kpmg.pl, opisz co Cię interesuje, a postaramy się dopasować zadania do Twoich kompetencji i czasu, jaki możesz poświęcić na pomoc. 

Dane kontaktowe

Fundacja KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
+48 22 528 11 00
fundacja@kpmg.pl