• 1000

Fundacja KPMG wspiera działalność charytatywną na rzecz beneficjentów potrzebujących stałej pomocy lub będących ofiarami katastrof, klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych.

BIG-Hearted Ambassadors

Program „Big-Hearted Ambassadors” skierowany jest do studentów – Ambasadorów KPMG współpracujących z KPMG przez cały rok akademicki. Ambasadorzy to wyjątkowi studenci, którzy nie tylko dbają o swoją przyszłą karierę zawodową, ale także pamiętają o innych. Na swoich uczelniach wspierają koleżanki i kolegów, organizacje studenckie i koła naukowe, a teraz dzięki wsparciu Fundacji KPMG pomogą także najbardziej potrzebującym! Fundacja KPMG prowadzi program grantowy, w którym studenci mogą zgłaszać pomysły na projekty wolontariackie realizowane z organizacjami pozarządowymi.

Fundacja KPMG spośród przesłanych przez studentów - Ambasadorów KPMG projektów wolontariackich wybiera te najciekawsze i dofinansowuje kwotą 2000 złotych. Oto przykłady nagrodzonych projektów:

 • Wspólnota Burego Misia – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólnoty Burego Misia, polegający na zorganizowaniu weekendowego wyjazdu poświęconego warsztatom budowania relacji interpersonalnych dla 20-30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Stowarzyszenie Alwernia – projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Alwernia-Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, polegający na pomocy w wyposażeniu Stowarzyszenia w sprzęt gastronomiczny niezbędny przy organizacji wielu akcji charytatywnych
 • Miłośnicy zwierzaków – projekt realizowany ze Schroniskiem dla zwierząt w Poznaniu
 • Latacze – projekt realizowany z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła, polegający na pomocy w wyposażeniu hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny
 • ELSA Toruń – projekt realizowany z Fundacją Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu”, Hospicjum Nadzieja, polegający na pomocy w codziennym funkcjonowaniu hospicjum dla dzieci
 • From KPMG with LOVE – projekt realizowany z Krakowskim Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, polegający na pomocy w zakupie specjalistycznej aparatury medycznej
 • Pomagamy Milusińskim – projekt realizowany ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku
 • Studencki Klub Biznesu – projekt realizowany z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT - Stowarzyszenie Monar- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Gdańsku, polegający na pomocy w codziennym funkcjonowaniu ośrodka
 • Młodzi duchem projekt realizowany ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, polegający na organizacji warsztatów integracyjnych dla podopiecznych
 • Warszawscy Ambasadorzy – projekt realizowany z Fundacją „Daj Herbatę”, polegający na pomocy osobom bezdomnym
 •  Beaglez – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu
 • Lidia - projekt rrealizowany we współpracy z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu
 • Lunnaris – projekt  realizowany we współpracy z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach
 • Pociechy – projekt  realizowany we współpracy z Fundacją „Sto Pociech”
 • Pomocnicy Świętego Mikołaja – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja
 • Samorząd Studentów WNE UW – projekt realizowany we współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”
 • Serce w kopercie - projekt realizowany we współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie
 •  Skauterki – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem SKAUTING JURAJSKI
 • WuZet dla Równych Szans – projekt realizowany we współpracy z Mazowiecką Fundacją Rodzin Zastępczych
 • Wydział Ekonomiczny UMCS – projekt realizowany we współpracy z Fundacją „Epicrates”.

Zbiórki Świąteczne Pracowników KPMG

Pracownicy KPMG od wielu lat z okazji świąt Bożego Narodzenia organizują koleżeńskie zbiórki świąteczne na rzecz organizacji społecznych, rodzin zastępczych, domów dziecka, hospicjów, schronisk dla zwierząt oraz organizacji wspierających osoby starsze i ubogie. Pracownicy sami określają cel i organizację, na rzecz której chcą zbierać fundusze i dary rzeczowe. Fundacja KPMG dofinansowuje zbiórki świąteczne ze swoich środków. Każda zbiórka ma swojego koordynatora-wolontariusza, który wewnętrznie rejestruje zbiórkę, a po jej zakończeniu rozlicza zebrane kwoty. Zbiórki są dobrowolne i anonimowe. Fundacja KPMG podwaja zebrane przez pracowników środki, a wraz z rosnącą sumą datków, kwoty dofinansowania nie tylko proporcjonalnie rosną, ale także beneficjenci mogą otrzymać dodatkowe wsparcie. 

Stos prezentów

Kwoty przekazanych darowizn dzięki zbiórkom pracownikom i dopłatom Fundacji w poszczególnych latach:

 • 2019 – 65 040 zł
 • 2020 – 164 350 zł
 • 2021 – 125 845 zł
 • 2022 – 123 031 zł 

Beneficjenci zbiórek świątecznych w roku 2022:

 • Zawodowa Rodzina Zastępcza
 • Rodzinny Dom Dziecka w Gródku Szlacheckim
 • Dom Dziecka im. Św. Ojca Pio
 • Dom Samotnej Matki MONAR-MARKOT w Podbiednej
 • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
 • Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom
 • Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze
 • Szlachetna Paczka Stowarzyszenie WIOSNA
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Oraz pomoc bezpośrednia dla wielu odbiorców indywidualnych w trudnej sytuacji materialnej

Wzmacniamy społeczności lokalne

STOP COVID

W 2020 roku w obliczu globalnej pandemii COVID 19 Fundacja KPMG w Polsce wraz z pracownikami KPMG podjęła szereg działań niosących pomoc tam, gdzie była ona niezbędna. Dzięki darowiznom pracowników KPMG oraz środkom Fundacji zakupiono 480 sztuk półmasek filtrujących FFP2 dla Szpitala Miejskiego im. Raszei w Poznaniu, 2000 sztuk jednorazowych maseczek medycznych dla Szpitala Klinicznego na Żwirki i Wigury w Warszawie,42 kombinezony medyczne dla personelu Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym oraz maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

Ponadto Fundacja KPMG przekazała 600 laptopów wraz z opłaconym dostępem do Internetu uczniom z ubogich rodzin, którzy w 2020 roku z dnia na dzień musieli rozpocząć naukę zdalną.

Pomoc w kryzysie

Akcja #napomocUkrainie

W związku z trwającą wojną w Ukrainie Fundacja KPMG podjęła szereg działań oraz inicjatyw o charakterze społecznym i dobroczynnym.

Rodziny uciekające przed wojną zabierały wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy i dokumenty, nie mając możliwości zakupu niezbędnych przedmiotów do nauki w szkole. Nie pozostając obojętni na kryzys uchodźczy i potrzeby materialne dzieci uchodźców z Ukrainy, Fundacja przekazała szkołom 3000 wyprawek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych. 

Odpowiadając na braki spowodowane przyjęciem nowych ukraińskich uczniów do klas, Fundacja doposażyła cztery wiejskie szkoły w biurka, krzesła, tablice magnetyczne i szafki szkolne, tworząc nowe klasy do nauki. Jednocześnie Fundacja rozpoczęła akcję użyczania komputerów dla uzdolnionych uczniów ukraińskich, którzy podczas pobytu w Polsce kontynuują naukę zdalną w szkołach w Ukrainie.

Ponadto Fundacja przyznała dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy na stworzenie miejsca zabaw dla dzieci uchodźców, których rodzice kontynuują pracę zawodową w strefie pracy zdalnej „Internet work CAFE Ukraine”, przygotowanej dla uchodźców w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Fundacja KPMG przekazała również środki finansowe na zakup żywności na okres jednego miesiąca dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, aby młodzi kucharze mogli przygotowywać i serwować posiłki dla uchodźców na tamtejszym dworcu kolejowym.

Wraz z początkiem działań wojennych obejmujących Ukrainę Fundacja KPMG utworzyła zbiórkę wśród pracowników KPMG. Zebrano łącznie 97 000 zł, które w uzgodnieniu z Senior Partnerem KPMG w Ukrainie przekazano na konto trzech organizacji:

 • The BlahoDar Center For Comprehensive Rehabilitation For Children And People With Disabilities 
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Polski Czerwony Krzyż

Dane kontaktowe

Fundacja KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
+48 22 528 11 00
fundacja@kpmg.pl