• 1000

Fundacja KPMG w Polsce od 2018 roku prowadzi autorskie programy wspierające edukację i lokalne społeczności. W działania Fundacji angażują się pracownicy i współpracownicy KPMG – wolontariusze, eksperci, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz innych organizacji pozarządowych. W 2022 roku Fundacja KPMG uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Obszary

Edukacja

Wierzymy, że w edukacji ważne są relacje, skupianie się na potencjale młodych ludzi. Chcemy mądrze wspierać dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem w ich rozwoju, wzbudzić w nich ciekawość świata, pomóc poszukać im balansu w pełnym wyzwań świecie. Promujemy talenty wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Współpracujemy ze szkołami, uczelniami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratoriami, jednostkami samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, dla których ważny jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży. Budujemy relacje z ekspertami, aby lepiej wyznaczać kierunki działań i realizować swoje cele.


Solidarność społeczna

Jesteśmy wrażliwi na przejawy niedostatku i wykluczenia, dotykające w szczególności dzieci i młodzież. Reagujemy w kryzysowych sytuacjach, w których wymagana jest adekwatna i sprawnie zorganizowana pomoc. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy otwarci na współpracę i elastyczni w działaniu.


Wolontariat

Rozwijamy zaangażowanie wolontariuszy – pracowników KPMG, w działania na rzecz edukacji i lokalnych środowisk. Wspieramy ich autorskie pomysły, korzystamy z ich unikalnych kompetencji, oferujemy merytoryczne wsparcie, rozwijamy postawy prospołeczne. Integrujemy pracowników wokół wspólnych dobroczynnych celów, realizując program składki pracowniczej.W Fundacji KPMG podążamy za globalnymi trendami w działalności dobroczynnej i stosujemy wysokie standardy wymagane przez naszych fundatorów. Łączymy się we wspólnych inicjatywach z innymi firmami KPMG. Uczymy się nowych metod i stale podnosimy nasze kwalifikacje. Chcemy przyczynić się do zmian na lepsze w edukacji i lokalnych społecznościach.

Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć i wciąż dążymy do rozwoju oraz poszerzania zakresu naszych działań, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc.

Poznajcie nasze działania i przyłączcie się do nich!
Andrzej Marczak
Prezes Zarządu Fundacji
KPMG w Polsce


Ludzie

Zarząd

 

Biuro

 

Rada Fundacji

Dokumenty

Partnerzy

Dane kontaktowe

Fundacja KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
+48 22 528 11 00
fundacja@kpmg.pl