• 1000

Podczas Forum Liderów Ochrony Środowiska eksperci KPMG omówią poszczególne etapy tworzenia strategii dekarbonizacji oraz pomocne w jej wdrażaniu narzędzia.

Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w Katowicach.

11:15 - 11:45 | PANEL

Od redukcji emisji po offsetowanie – tworzenie spójnej strategii dekarbonizacji

Tworzenie spójnej strategii dekarbonizacji wymaga poznania śladu węglowego przedsiębiorstwa. Jego zbadanie pozwoli ocenić, jakie działania powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności – i jakie przyniosą największy skutek dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Prelegenci

Adam Dyczkowski – Assistant Manager w Zespole ESG, Climate & Nature, Consulting, KPMG w Polsce

Bartłomiej Kozek – Konsultant w Zespole ESG, Climate & Nature, Consulting, KPMG w Polsce

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia jest SQD Alliance. Więcej informacji i rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie.

informative image