• 1000

Europejski Kongres Gospodarczy 2024

KPMG w Polsce po raz kolejny jest partnerem merytorycznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbedzie się w dniach 7-9 maja 2024 r. w MCK w Katowicach. Podczas wydarzenia eksperci omówią kluczowe tematy, trendy i tendencje zmieniające gospodarkę, kształtujące jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym. 

Zapraszamy do śledzenia dyskusji z udziałem przedatwicieli KPMG.

Wśród panelistów Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą przedstawiciele KPMG w Polsce. Sesje z udziałem ekspertów KPMG:

Sektor bankowy i gospodarka

PRELEGENTKA: Stacy Ligas | 7 maja 2024 r., godz.: 12:30-14:00

Banki jako źródło finansowania gospodarki i procesów jej transformacji. Otoczenie regulacyjne – jak wpływa na kondycję i plany sektora? Jakie rozwiązania stymulują aktywność banków i ich współpracę z podmiotami gospodarczymi, a jakie do tego zniechęcają? Banki a technologie – cyfryzacja, konkurencja fintechów. Zielone finanse, kryteria ESG w strategiach podmiotów sektora bankowego.

Rynek energii po kryzysie

PRELEGENTKA: Alina Wołoszyn | 7 maja 2024 r., godz.: 12:30-14:00

Interwencje państwa na rynku energii elektrycznej – nadmiarowe czy trafione? Skutki dla wytwórców i sprzedawców energii oraz odbiorców energii. Mrożenie i rozmrażanie cen: doświadczenia, plany, decyzje, harmonogram, ryzyko rozregulowania rynku. Perspektywa kolejnych lat – ile państwa na rynku energii? Rola mechanizmów rynkowych dla transformacji, zmiany miksu energii, motywacji inwestorów. 

Energetyka jądrowa – rozsądne przyspieszenie

MODERATORKA: Anna Szczodra | 7 maja 2024 r., godz.: 16:30-18:00

Wielkoskalowa energetyka jądrowa w Polsce – co już wiemy, a co wciąż budzi wątpliwości? Procedury i terminy: krok do tyłu czy przyspieszenie? Koszty polskiego programu atomowego i ceny energii – czy to będzie konkurencyjny poziom? Wykonawcy i dostawcy technologii, ich gotowość. Możliwy udział polskich firm w budowie elektrowni jądrowych – czy mamy kompetencje? 

Inwestycje w energetyce – czas przyspieszenia

PANELISTA: Wojciech Hann | 8 maja 2024 r., godz.: 9:30-11:00

Skala, zakres i kierunki najważniejszych inwestycji w energetyce wytwórczej i infrastrukturze: w Polsce, w regionie, w UE. Rola administracji, spółek Skarbu Państwa i sektora prywatnego. Finansowanie, mechanizmy wsparcia na szczeblu unijnym i krajowym, stabilność otoczenia regulacyjnego. 

Przemysł wobec wyzwań transformacji energetycznej

PANELISTA: Bartosz Węgrowski | 8 maja 2024 r., godz.: 16:30-18:00

Firmy przemysłowe na zmieniającym się rynku energii. Zapotrzebowanie na zieloną energię ze strony firm przemysłowych a jej podaż. Szczególna sytuacja firm energochłonnych. Ograniczone możliwości przyłączenia do sieci własnych instalacji OZE. Zakłady przemysłowe produkujące energię na własne potrzeby – czy to realne i opłacalne? Czy warto wspierać ten trend? Kluczowa kwestia stabilności i bezpieczeństwa: elastyczność procesów produkcji, magazynowanie energii, wodór.

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia jest PTWP. Udział w kongresie jest płatny. Więcej informacji, dotyczących rejestracji dostępnych jest na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image