• 1000

Zapraszamy na konferencję "ESG i zrównoważone finansowanie – perspektywa sektora bankowego". Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z aktualnymi wymogami regulacyjnymi oraz podejściem rynkowym, a także będą mieli okazję do wymiany doświadczeń z działań podejmowanych w ostatnich miesiącach przez sektor finansowy w obszarze ESG. 

Szczegóły wydarzenia:

 • Lokalizacja: Warszawa (Hotel Bristol Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa)  
 • Data: 9 kwietnia 2024 r.
 • Godziny: 09:30-13:30

Agenda

09:00 – 09:30  | Rejestracja

BLOK I 9:30 – 11:00

 • Powitanie
 • Sprint przez zmiany regulacyjne w obszarze ESG
 • Projekt wytycznych EBA dotyczących zarządzania ryzykiem ESG – omówienie głównych wymogów i wpływu na sektor finansowy
 • Materialność ryzyka ESG w instytucjach finansowych – przygotowanie do wdrożenia CSRD, oczekiwania nadzorcze, wnioski z pierwszych analiz

PRZERWA 11:00 – 11:30

BLOK II 11:30 – 13:30

 • Zrównoważone finansowanie: perspektywa rynku
 • Kategorie i instrumenty finansowania zrównoważonego, powiązanie z regulacjami ESG i standardami rynkowymi
 • Kryteria uznawania finansowania za zrównoważone – praktyka rynkowa
 • Jakich danych będą oczekiwać instytucje finansujące od przedsiębiorstw ubiegających się o zrównoważone finansowanie?
 • Taksonomia UE – wnioski z procesu przygotowania przez instytucje finansowe ujawnień za rok 2023
 • Greenwashing – czym jest i jak go unikać?
 • Definicje i odmiany greenwashingu
 • Jakie ryzyka niesie za sobą greenwashing
 • Ramy zarządzania greenwashingiem
 • Wpływ greenwashingu na zielone i zrównoważone produkty
 • Panel dyskusyjny

 

LUNCH DLA UCZESTNIKÓW 13:30

Rejestracja

Prosimy o rejestrację do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 17:00, poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. 

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań do wydarzenia, zachęcamy do kontaktu

informative image