• 1000

Zapraszamy na webinar „Zeroemisyjne budownictwo – czy to w ogóle możliwe?”, podczas którego eksperci KPMG przedstawią trendy i regulacje w określaniu śladu węglowego oraz dekarbonizacji budownictwa.
Opowiedzą oni o wyzwaniach dla branży budowlanej w kontekście rosnących wymogów regulacyjnych dotyczących dekarbonizacji, oraz przedstawią możliwe rozwiązania.

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: 17 kwietnia 2024 r.
  • Godz.: 11:00-12:00
  • Formuła: online

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  • Dyrektywa nt. Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD): obliczanie śladu węglowego budynków w cyklu ich życia, budynki bezemisyjne
  • Rola wyrobów budowlanych w śladzie węglowym budynków – jak opracować EPD (Deklarację Środowiskową Produktu)
  • Działania jakie mogą podjąć firmy aby zmniejszyć śladu węglowy wyrobu, inwestycji oraz własnej organizacji
  • Trendy oraz inne regulacje związane z dekarbonizacją branży budowlanej – dekarbonizacja budownictwa z punktu widzenia innych sektorów

Prelegenci

  • Justyna Wysocka-Golec – Partner Associate, Consulting, Liderka Zespołu ESG, Dekarbonizacji i Bioróżnorodności, KPMG w Polsce
  • Konrad Witczak – Starszy Konsultant, Consulting, Zespół ESG, Dekarbonizacji i Bioróżnorodnośc, KPMG w Polsce

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Rejestracja dostępna jest do 17 kwietnia 2024 r. do momentu rozpoczęcia wydarzenia, poprzez uzupełnienie formularza. Prosimy o rejestrację za pośrednictwem służbowego adresu e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image