• 1000

<english version below>

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji webinarium "Emisje w świecie cyfrowym. Jak wspólnie dążyć do net zero?", które odbyło się 1 lutego 2024 r., w godz. 11:00 - 12:00. 

Cyfryzacja przekształca sposoby funkcjonowania biznesu – podobnie jak działania dekarbonizacyjne. Oba trendy często idą ze sobą w parze – przykładem są działania Unii Europejskiej, nakierowane na budowanie zielonej, cyfrowej gospodarki. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych umożliwia lepsze zrozumienie wpływu przedsiębiorstwa na swoje otoczenie. Technologie, obok ułatwiania zbiórki i analizy danych, pozwalają również na wdrażanie rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu energii, spełnianiu wymogów raportowych czy poprawie ratingów. 

W trakcie webinarium "Emisje w świecie cyfrowym. Jak wspólnie dążyć do net zero?" omówione zostały między innymi następujące kwestie:

  • Mierzenie śladu węglowego: praktyka, wyzwania, szanse
  • Specyfika działań klimatycznych w gospodarce cyfrowej: ICT, marketing, media
  • Wsparcie biznesu w procesach dekarbonizacyjnych
  • Znaczenie ujawnień klimatycznych dla pozycji rynkowej firmy

 

We cordially invite you to the ‘Emissions in the digital world. How can we get to net zero together?’ webinar retransmission.

Digitalization changes the ways in which modern business operates – decarbonization efforts have a similar effect as well. Both of these trends often intertwine – policies of the European Union, aiming at creating a green and digital economy, can be seen as a case in point. Utilizing digital tools allows for better understanding of the influence companies have on their surroundings. Technologies allow not only data gathering and analysis, but also the implementation of solutions supporting actions such as energy efficiency, managing reporting requirements or raising rating positions. 

During the ‘Emissions in the digital world. How can we get to net zero together?’ webinar we discussed issues relevant to the subject, such as:

  • Carbon footprint measurement: practicalities, challenges and opportunities
  • Climate action in the digital economy: ICT, marketing, media
  • Supporting the business sector in its decarbonization processes
  • The role of climate disclosures in building the market position of companies

Prelegentki / Panelists

Advanced Automated Tools

Justyna Wysocka-Golec

Partner Associate, Consulting, ESG, Climate & Nature Team Leader, KPMG in Poland

Advanced Automated Tools

Sylwia Jedyńska

Sustainability Manager, Group One, Arbiter in the Advertisement Ethics Committee in Poland

Advanced Automated Tools

Julia Koczorowska

CEE Senior Corporate Engagement Manager, CDP

informative image