• 1000

(english version below)

KPMG i Pro Progressio zapraszają na drugie spotkanie cyklu GBS of Tomorrow - warsztatów biznesowych, na których razem z Top Managementem Centrów GBS będziemy wypracowywać kluczowe wartości dla organizacji w sektorze usług biznesowych


Zapraszamy na spotkania, których tematem przewodnim będą „Jakie powinno być value proposition Twojego GBS aby podnosić rangę organizacji?”.

Spotkania przebiegać będą w formule warsztatowej przy filiżance dobrej kawy.

 • 13 marca 2024 r. godz.: 17:00 | WARSZAWA, siedziba KPMG (ul. Inflancka 4a, piętro 16) 
 • 21 marca 2024 r. godz.: 17:00 | KRAKÓW, siedziba KPMG (ul. Opolska 114)

Prelegenci

 • Wiktor Doktór (Prezes Pro Progressio)

Eksperci KPMG z Działu Doradztwa Biznesowego z Zespołu Doradztwa ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu: 

13 marca:

 • Paweł Rychlik (Dyrektor)
 • Igor Siedlarski (Dyrektor) 
 • Jacek Kuliński (Menedżer)

 

21 marca:

 • Piotr Jarosz (Dyrektor) 
 • Sylwia Opala (Menedżer)
 • Tomasz Pękała (Menedżer)

Rejestracja

Prosimy o zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

KPMG and Pro Progressio invite you to the second meeting of the GBS of Tomorrow – the business workshops, where together with the Top Management of the GBS Centers we will work out key values for organizations in the Business Services Sector.


On March 13th 2024 we will focus on one of the most discussed topic at the first meeting "What should be your GBS value proposition to elevate the organization".

The meetings will have the formula of workshops with the cup of coffee..

 • March 13th 2024,  PM 5:00 | WARSAW, KPMG (Inflancka 4a street, floor 16) 
 • March 21st 2024,  PM 5:00 | CRACOW, KPMG (Opolska 114 street)

Prelegenci

 • Wiktor Doktór (President of Pro Progressio)
KPMG in Poland experts from the Shared Services and Outsourcing Consulting Team: 
 

March 13th:

 • Paweł Rychlik (Director)
 • Igor Siedlarski (Director)
 • Jacek Kuliński (Manager)

 

March 21st:

 • Piotr Jarosz (Director) 
 • Sylwia Opala (Manager)
 • Tomasz Pękała (Manager)

Registration

Please confirm your presence by completing the form using your business email address. Participation in the event is free of charge, but only possible upon registration. Please send your registration forms using your corporate email address. The Organizer reserves the right to select submissions, change the date or cancel the event.

informative image