• 1000

Wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń zapraszamy na seminarium „Zmiany regulacyjne wpływające na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”, które odbędzie się 13 grudnia 2023 r. w godz. 9:00-12:20 w formule online.

Podczas seminarium zostaną poruszone tematy takie jak:

 • Ujawnienia MSSF 17 w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli na 30 czerwca 2023 r.
 • Wypłacalność II vs MSSF 17 – różnice i podobieństwa z punktu widzenia wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Przegląd Wypłacalności II – co proponowane zmiany oznaczają dla ubezpieczycieli oraz raportowanie ESG
 • Obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju – co oznacza dla ubezpieczycieli?
 • AI a ubezpieczenia
 • Ryzyka klimatyczne w wycenie zobowiązań/rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Parametry specyficzne zakładu ubezpieczeń w reżimie Wypłacalności II 
 • Proces zarzadzania szacunkami – data/model governance

Prelegenci:

 • Michał Herbich – Partner, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG w Polsce
 • Tomasz Kołodziejczyk – Dyrektor, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Krzysztof Chrust – Starszy Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Maciej Zabój – Starszy Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Piotr Przybyszewski – Starszy Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Anna Stachyrak – Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Michał Godlewski – Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Marcin Doliwka – Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Aleksander Wojciechowski – Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Magda Kowalkowska – Executive Consultant, Financial Services, KPMG w Polsce
 • Andrzej Maciążek – Polska Izba Ubezpieczeń

 

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednakże możlwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o rejestrację  do 11 grudnia br. do 17:00 na wskazanej stronie.

informative image