• 1000

Zapraszamy na spotkanie połączone z premierą raportu KPMG i Klubu CFO opartego na wynikach drugiej edycji badania pt. „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 18:30 w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rola departamentu finansów i funkcji CFO w organizacji ulega ciągłym przemianom. Każde przedsiębiorstwo musi nieustająco dostosowywać się do bieżących trendów, a nawet starać się te trendy wyprzedzać. Niezwykle istotne jest, aby odpowiednie zarządzanie zmianą prowadziło nie tylko do rozwoju wewnątrz organizacji, ale również kreowało zmiany zewnętrzne poprzez wyznaczanie standardów. Starając się odpowiedzieć na pytania interesariuszy zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, KPMG w Polsce we współpracy z ICAN Institute postanowiło przyjrzeć się obecnym i nadchodzącym trendom oraz szansom i zagrożeniom, które będą kluczowe w nadchodzących kwartałach.

W drugiej edycji badania eksperci przyjrzeli się temu jak sami zainteresowani postrzegają zmianę roli departamentu finansów w przedsiębiorstwach, a także jak widzą przyszłość finansów w nowoczesnej organizacji.

  • Magdalena Włodek, CFO, Pentacomp Systemy Informatyczne

Rejestracja

Rejestracja dostępna jest na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image