• 1000

Od 1 lipca 2024 r. nastąpi konieczność wystawiania i przesyłania faktur VAT przez Krajowy System e-Faktur („KSeF”). Obowiązek wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych będzie miał wpływ na funkcjonowanie całej firmy: od działów księgowości, sprzedaży, przez działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyczne, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi.

Zapraszamy na spotkanie we Wrocławiu (Biuro KPMG, ul. Szczytnicka 11, budynek G2D - 6 piętro, Wrocław), które odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w godz.: 10:00 – 12:00.

Mimo, że KSeF stanie się obowiązkowy dopiero w drugiej połowie 2024 roku zakres zmian jest na tyle obszerny, że wdrożenie odpowiednich procedur, ustalenie źródła poszczególnych danych do faktury ustrukturyzowanej, ustalenie dostępów do KseF, może zająć nawet kilka miesięcy. Wdrożenie KSeF powinno być zatem poprzedzone zaznajomieniem się z przepisami, a także analizą podatkowo-informatyczną możliwości zautomatyzowania procesu wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Celem wydarzenia jest poruszenie nieoczywistych zagadnień związanych z wdrożeniem KSeF, w tym praktycznych a jednak często problematycznych kwestii związanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.

Ekspertki KPMG, bazując na swoim doświadczeniu w zakresie już zrealizowanych projektów KSeF, podczas spotkania, odniosą się do praktycznych wskazówek m.in. w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czy też nadawania dostępów do KSeF.

Agenda spotkania

  • 10:00 – 10:45 | Co to jest KSeF i jak się przygotować do jego wdrożenia
  • 10:45 – 11:00 | Przerwa kawowa
  • 11:00 – 11:45 | Wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, w tym skutki wprowadzonych zmian w fakturowaniu – aspekty praktyczne
  • 11:45 – 12:00 | Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci

  • Justyna Biok-Baldy, Starszy Manager,  Dział Doradztwa Podatkowego, KPMG w Polsce
  • Aleksandra Świca, Manager,  Dział Doradztwa Podatkowego, KPMG w Polsce
  • Anna Zaleska, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, KPMG w Polsce

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedną firmę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.
W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Joanną Winsztal (jwinsztal@kpmg.pl).

informative image