• 1000

Kalkulacja i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych do niedawna realizowane było w polskich firmach jedynie w celu przestrzegania przepisów. Ostatnimi czasy, firmy coraz częściej podejmują strategiczne działania związane ze zmniejszeniem swojej emisji GHG. Na trend ten składa się kilka czynników: rosnąca świadomość konsumentów, naciski odbiorców produkowanych dóbr, chęć obniżenia kosztów, czy wymogi związane z raportowaniem niefinansowym ESRS. Skuteczne działania w tych obszarach są sposobem na zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

KPMG wraz z Gdańskim Klubem Biznesu organizuje spotkanie pt. "Strategia dekarbonizacji – odpowiedź na modę czy szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?" , które odbędzie się 9 listopada 2023 r. o godz. 17.30 w siedzibie GBK przy ul. Uphagena 23.

Agenda spotkania

  1. Neutralność klimatyczna – czym jest i jak ją osiągnąć?
  2. Klimat a przedsiębiorstwo – wpływ zmian klimatycznych na działalność firmy
  3. Ślad węglowy – pierwszy krok w realizacji strategii dekarbonizacji,
  4. Strategia dekarbonizacji – jak zrobić to z głową?
  5. Dekarbonizacja a ESG: rola „E” w raportowaniu niefinansowym

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Rejestrację prowadzi Gdański Klub Biznesu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Rejestracja możliwa jest do momentu rozpoczęcia wydarzenia.

informative image