• 1000

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji wydarzenia "Ryzyka klimatyczne. Przygotowanie do regulacji sprawozdawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju", które obyło się 8 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w formule online.

Justyna Wysocka-Golec (Partner Associate), Łukasz Kolano (Senior Manager) oraz Kamil Guziński (Senior Consultant) przybliżyli kluczowe zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Wskazali również w jaki sposób przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych w zakresie raportowania ryzyk zwiazanych z klimatem.

Podczas wydarzenia zostały omówione następujące tematy:

  • Kluczowe trendy związane ze zmianą klimatu – dlaczego należy działać już teraz?
  • Czym jest ryzyko klimatyczne i jaki może mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw?
  • Dlaczego raportowanie tego typu ryzyk staje się coraz bardziej istotne dla inwestorów instytucjonalnych?
  • W jaki sposób agencje ratingowe oceniają ryzyka klimatyczne przedsiębiorstw i na jakie wskaźniki finansowe mają one wpływ?
  • Jak należy raportować ryzyka związane z klimatem w ramach dobrowolnych i obowiązkowych standardów raportowania, takich jak TCFD, ESRS i Taksonomii EU?

Rejestracja

Zachęcamy do rejestracji na retransmisję z wydarzenia.

informative image