• 1000

W 2023 roku wprowadzono w Polsce nowe zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych. Lokalne przepisy w zakresie reklamy wyrobów medycznych obowiązują również w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Chorwacji, Rumunii i na Węgrzech.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z ekspertami KPMG Law, które odbędzie się 17 listopada 2023 r. w biurze KPMG w Warszawie (ul. Inflancka 4a, 16 piętro) w godzinach 10:00-13:00

Eksperci KPMG przybliżą lokalne regulacje w zakresie reklamy wyrobów medycznych, a także lokalne wymogi w zakres rejestracji działalności importerów / dystrybutorów wyrobów medycznych.

Agenda

10:00-10:15 | Powitanie uczestników oraz prezentacja raportu KPMG na temat krajowych regulacji w zakresie reklamy i marketingu wyrobów medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

10:15-10:30 | Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10:30-10:45 | Wystąpienie przedstawiciela Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

10:45-11:20 | Prezentacja lokalnych przepisów – Polska

11:20-11:40 | Przerwa kawowa

11:40-12:00 | Prezentacja lokalnych przepisów – Chorwacja (wystąpienie w j. angielskim)

12:00-12:20 | Prezentacja lokalnych przepisów – Rumunia (wystąpienie w j. angielskim)

12:20-12:40 | Prezentacja lokalnych przepisów – Węgry (wystąpienie w j. angielskim)

12:40-13:00 | Zakończenie

Prelegenci

  • Sebastian Migdalski – Prezes, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED"
  • Sabina Sampławska – Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla sektora Life Sciences, KPMG w Polsce
  • Michał Komar – Senior Associate, radca prawny, KPMG Law, KPMG w Polsce
  • Suzana Delija – Attorney at Law, Manager, KPMG w Chorwacji
  • George Manea – Senior Managing Associate, KPMG w Rumunii
  • dr Fanni Márkus – Senior associate, KPMG na Węgrzech

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 14 listopada 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia.

informative image