• 1000

Zapraszamy na wydarzenie "Najważniejsze podatkowe i prawne obowiązki regulacyjne dla firm w 2023/2024", które odbędzie się 16 listopada 2023 r. w godz. 11.00-12:00 w formule online.

Część podatkowa zostanie omówiona przez Wojciecha Majkowskiego (Partner), Pawła Szalę (Manager), Macieja Sawczuka (Supervisor), natomiast część prawną poprowadzą Magdalena Bęza (Associate Director), Mikołaj Zdyb (Director) i Marcin Zdziera (Senior Associate).

W czasie wydarzenia w szczególności zostaną omówione następujące tematy:

Część I

1)     istotne procedury podatkowe występujące w praktyce;

2)     obowiązek przygotowania strategii podatkowej i informacji z jej realizacji;

3)     praktyczne wymogi w zakresie transakcji handlowych;

4)     ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnaliści).


Część II

1)     ochrona danych osobowych;

2)     procedury kontraktowania oraz procedury weryfikacji kontrahentów z perspektywy reżimów sankcyjnych (w tym w związku z agresją Rosji na Ukrainę);

3)     procedury przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest do 16 listopada 2023 r. do momentu rozpoczęcia wydarzenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Uprzejma prośba o rejestrację na wydarzenie przy wykorzystaniu służbowych adresów e-mail. 

informative image