• 1000

Monika Dębska-Pastakia będzie moderatorem panelu „The future of valuation – Challenges of a volatile market”, który odbedzie się w ramach konferencji Future of Real Estate 2023. Podczas dyskusji omówione zostaną wyzwania rynku (np. kryzys energetyczny, problem z łańcuchem dostaw, rosnące stopy procentowe, czynniki globalno-polityczne) mające wpływ na wycenę nieruchomości.

Future of Real Estate 2023 odbędzie się w Warszawie w dniu 14 listopada 2023 r. W trakcie wydarzenia przeanalizowane zostaną perspektywy rynku w Europie (z naciskiem na Europę Środkowo-Wschodnią) z uwzględnieniem aktualnych trendów gospodarczych i technologicznych. 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na oficjalnej stronie organizatora. 

informative image